• Aanmelding maatschappelijk werk
  • Aanmelding maatschappelijk werk
  • Aanmelding maatschappelijk werk
  • Aanmelding maatschappelijk werk
  • Aanmelding maatschappelijk werk
  • Aanmelding maatschappelijk werk
  • Aanmelding maatschappelijk werk

Aanmelding maatschappelijk werk

Naamsverandering De Basis

Cliënten die wij doorverwijzen naar Maatschappelijk Werk kwamen tot 1 januari 2021 terecht bij De Basis. De Basis echter is van naam veranderd en gaat per 1 januari 2021 verder als Nederlands Veteraneninstituut.

Het adres blijft hetzelfde: Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV  in Doorn. Het nummer waarop gebeld kan worden is, voor onze doelgroep: 0343 474242.

En het email adres is: zorgadministratie@nlveteraneninstituut.nl 

  

Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk is er voor iedereen die als gevolg van oorlogs- en geweldservaringen problemen ervaart in het huidig functioneren. Gelukkig heeft niet iedereen problemen eraan overgehouden maar toch dragen velen iets van het oorlogsverleden met zich mee. Het merendeel van hen slaagt  erin met adequate hulpverlening en een steunende omgeving de problemen een plaats te geven.

 

 

Het maatschappelijk werk voor Indische en Molukse oorlogsgetroffenen, dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn, helpt hierbij. Wilt u gebruik maken van dit maatschappelijk werk dan geschiedt de aanmelding via Stichting Pelita. Het Pelita-loket neemt de hulpvraag in ontvangst en verwijst, al naar gelang de aard van de vraag, door naar Stichting De Basis of de afdeling Sociale Dienstverlening van Stichting Pelita.

Het Pelita-loket staat garant voor een herkenbare, laagdrempelige toegang tot de hulpverlening en houdt zicht op de afhandeling van de hulpvragen.

 

Bel voor uw vraag om maatschappelijk werk naar: 088 330 51 11