• Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen

Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen

Pelita geeft informatie en advies over de wetten voor oorlogsgetroffenen Wuv, Wubo en Wiv evenals over de regeling AOR. 

Indien u gezondheidsklachten hebt gekregen ten gevolge van uw oorlogsverleden en dit oorlogsverleden door getuigen of bronnen kan worden bevestigd, heeft een aanvraag zin. Een van onze rapporteurs komt dan bij u langs om een sociaal rapport op te stellen. Aan de hand van dit sociaal rapport beslist de Sociale Verzekeringsbank (SVB) na historisch en medisch onderzoek of u voor één (of een combinatie) van deze wetten in aanmerking komt en hierdoor van een eventuele uitkering of bijzondere voorziening kunt genieten.

In het submenu, dat u rechts op uw scherm ziet, vindt u een korte uitleg over en verwijzing naar de:

* Wuv   (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers)

* Wubo (Wet Uitkeringen Burger-oorlogsgetroffenen)

* Wiv    (Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet)

* AOR   (Algemene Oorlogsongevallenregeling)

Tevens vindt u in het submenu een voorbeeld hoe u zich voor een eerste aanvraag tot de SVB kunt wenden.

Indien u reeds voor een van deze wetten bent erkend en graag in aanmerking wilt komen voor een Bijzondere Voorziening zoals huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woning, vindt u ook een voorbeeld. Let wel, dat de SVB niet tegemoet komt in reeds aangeschafte voorzieningen. Met andere woorden: wacht eerst op toestemming van de SVB alvorens de gewenste voorziening aan te schaffen!