• Clientondersteuning
  • Clientondersteuning
  • Clientondersteuning
  • Clientondersteuning
  • Clientondersteuning
  • Clientondersteuning
  • Clientondersteuning

Clientondersteuning

Waarom Pelita Clientondersteuning?

Het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen of vervoersmiddelen, is niet eenvoudig. Men krijgt te maken met veel regels, procedures en instanties. Uit gegevens van netwerkpartners en zorgverleners in Noord Nederland komt naar voren dat maar weinig Indische en Molukse ouderen een aanvraag doen voor voorzieningen uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Uit de hulpverleningspraktijk van Pelita weten we ook dat het voor deze ouderen lastig kan zijn om iemand te vragen hen daarbij te helpen (vraagverlegenheid). Daarom heeft Pelita het project Cliëntondersteuning (CO) opgezet, waarin vrijwillige cliënt-ondersteuners Indische en Molukse ouderen helpen de juiste en passende zorg te krijgen. Dit kan sinds 2019 in heel Nederland.

 

Wie zijn de cliëntondersteuners?

De vrijwillige cliëntondersteuners van Pelita hebben zelf vaak een Indische of een Molukse achtergrond en kennen de geschiedenis van deze groep. Zij hebben ook ervaring met het ondersteunen van Indische en Molukse ouderen. Die achtergrond gaat niet alleen over een jeugd in voormalig Nederlands-Indië, maar ook over veelal traumatische ervaringen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en het aarden in Nederland na een (vaak gedwongen) migratie. Niet zelden kampen mensen met deze achtergrond op latere leeftijd met onverwerkte ervaringen, wat zich kan uiten in onder andere onbegrepen gedrag en een dreigend isolement. Zeker in combinatie met andere problematiek zoals dementie of lichamelijke achteruitgang.

Pelita cliëntondersteuners houden bij hun hulp rekening met de oorlog en migratiegeschiedenis, cultuur en (familie)achtergrond van de ouderen/cliënten uit voormalig Nederlands-Indië. Zo helpen zij de hulpvragen concreet te maken.

De vrijwilligers worden getraind in begeleiding bij aanvragen binnen de WMO en de WLZ en kennen het zorgaanbod in de buurt (de sociale kaart). Zij kunnen de vragen van een oudere goed boven tafel krijgen. Zij zijn er om de belangen te behartigen van de oudere en zijn onafhankelijk van gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor. Aan hun hulp zijn geen kosten verbonden.

Wat doen de Pelita cliëntondersteuners?

• Zij helpen hulpvragen helder te maken en bieden informatie en advies.

• Zij denken mee over hoe een oudere de zorg kan organiseren. Zij betrekken, als dat gewenst is, familie, mantelzorgers of vrijwilligers daarbij.

• Zij helpen bij het zoeken en vinden van zorg die bij past bij de oudere.

• Zij helpen bij het voorbereiden en voeren van het (keukentafel-) gesprek met gemeente of zorgaanbieder. Zij kunnen daarbij optreden als bemiddelaar.

• Zij volgen de uitkomsten van deze gesprekken.

Zie de folder.

Indien u behoefte hebt aan begeleiding of ondersteuning kunt u dit hier aangeven.