• Pelita-loket 088 - 330 51 11
  • Pelita-loket 088 - 330 51 11
  • Pelita-loket 088 - 330 51 11
  • Pelita-loket 088 - 330 51 11
  • Pelita-loket 088 - 330 51 11
  • Pelita-loket 088 - 330 51 11
  • Pelita-loket 088 - 330 51 11

Pelita-loket 088 - 330 51 11

Loket

Ons loket scheidt maatschappelijk werk-vragen voor het Nederlands Veteraneninstituut van overige zaken die Pelita afhandelt en is voor u de spin in het web. Het onderhoudt de relatie tussen het maatschappelijk werk, de wetsuitvoering en de sociale dienstverlening. 

U kunt bij onze medewerkers natuurlijk ook gewoon uw verhaal kwijt. U vindt bij ons een luisterend oor en waar nodig verwijst het loket u door naar een therapeut of instelling. 

De meeste begeleidingen in het kader van het maatschappelijk werk zijn individueel. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor gespreksgroepen. De meest voorkomende problemen hebben te maken met de psychische verwerking van leed ten gevolge van de oorlog, internering en de naoorlogse omstandigheden, het sociaal en cultureel isolement waarin men kan komen te verkeren en met integratie en identiteitsproblematiek. Ook is er veel vraag naar ondersteuning bij de aanvraagprocedure in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen.