• Wiv
  • Wiv
  • Wiv
  • Wiv
  • Wiv
  • Wiv
  • Wiv

Wiv

WET BUITENGEWOON PENSIOEN INDISCH VERZET

Deze wet is bedoeld voor mensen met gezondheidsklachten ten gevolge van hun verzet tegen de vijandelijke bezettende macht tijdens de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en nimmer samenwerkten met de vijand of zich ooit onwaardig hadden gedragen. Bovendien moeten ze op de datum van aanvraag de Nederlandse nationaliteit bezitten. 

Deze wet is ook voor (nabestaanden van) mensen die als militair na de capitulatie van het KNIL in groepsverband hadden doorgevochten of als burger tussen 8 december 1914 en 8 maart 1942 sabotage hadden gepleegd en in verband daarmee door de vijandelijke bezettende macht zijn mishandeld of gedood. 

Voor vragen over deze wet kunt u direct contact opnemen met de SVB (Sociale Verzekeringsbank), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet en bepaalt of u in aanmerking komt.