• Aanverwante Websites
  • Aanverwante Websites
  • Aanverwante Websites
  • Aanverwante Websites
  • Aanverwante Websites
  • Aanverwante Websites
  • Aanverwante Websites

Aanverwante Websites

Wetten voor oorlogsgetroffenen

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers  Wubo

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers  Wuv

Algemene Oorlogsongevallen Regeling  AOR

Wet Buitengewoon Pensioen WBP

Tweede wereldoorlog

Archieven en collecties over ondermeer Nederlands-Indië en WO-II, die het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) aan alle belangstellenden digitaal of in diens studiezaal beschikbaar stelt: Archieven en collecties NIOD

Webportaal Indië in Oorlog bevat een schat aan historische informatie vanaf de jaren dertig tot midden jaren zeventig: 25 collecties vol documenten, beeldmateriaal en kaarten afkomstig van twintig partners. Indië in oorlog

Het NIOD brengt op de website Indische Kamparchieven de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Nederlands-Indisch grondgebied hebben bestaan. Indische kamparchieven

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita lanceerden in 2018 de Kaart van Indisch Verzet, waar u een beperkt aantal verhalen vindt over verzet tegen de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Op de website van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 vindt u alle informatie over de komende herdenking. Nationale Herdenking 15 augustus 1945 

De Werkgroep 1WO2 is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties van oorlogsgetroffenen, inhoudelijk ondersteund door enkele professionele organisaties. Doel is een duurzame verbinding tussen vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië. De Werkgroep streeft naar een digitaal en fysiek netwerk voor - en van vrijwilligersorganisaties. 1WO2

Hulpverlening

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is een groep van instellingen en organisaties die zich richten op de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Stichting Pelita is hierin partner. ARQ

Het Nederlands Veteraneninstituut (voorheen Stichting De Basis) biedt niet alleen begeleiding, maatschappelijk werk en trainingen aan (oud)-medewerkers en hun directe relaties uit de wereld van Defensie, Politie en Brandweer, maar ook aan de doelgroep van Pelita en aan Indië-veteranen. Nederlands Veteraneninstituut

Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG) is in 1990 opgericht om kinderen van getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht  hun achtergrond, te steunen en te informeren. Ook latere generaties, hulpverleners en geïnteresseerden die willen weten hoe de Tweede Wereldoorlog in meerdere generaties kan doorwerken kunnen bij het aanspreekpunt terecht. ANG

Het Sinai Centrum heeft zijn deskundigheid in psychotraumazorg van oudsher opgebouwd door langdurige ervaring met de behandeling van Joodse en Indische oorlogsslachtoffers met PTSS. Sinaï Centrum

Stichting Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten en is partner in ARQ. Centrum '45

Het LSMO staat voor Landelijke Stichting Molukse Ouderen. LSMO