• Onze Doelgroep
  • Onze Doelgroep
  • Onze Doelgroep
  • Onze Doelgroep
  • Onze Doelgroep
  • Onze Doelgroep
  • Onze Doelgroep

Onze Doelgroep

Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam niet voor iedereen op hetzelfde moment. Voor Nederlanders in Europa was de Tweede Wereldoorlog natuurlijk officieel afgelopen op 5 mei 1945.

Voor de inwoners van het voormalige Nederlands-Indië kwam er pas officieel een einde aan de oorlog op 15 augustus 1945. Na deze ‘bevrijding’ volgde echter een heel chaotische periode voor de Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers, Chinezen en andere groepen, de zogenaamde Bersiapperiode, die op zijn beurt  weer gevolgd werd door de repatriëring.

Dit hele proces duurde voort tot ver in de jaren ‘60 van de vorige eeuw en voor velen ging de oorlog eigenlijk nooit voorbij. Het beïnvloedde ook later de sfeer en het opvoedklimaat binnen gezinnen. Ook voor de naoorlogse generaties bleef de Tweede Wereldoorlog vaak niet zonder gevolgen.

Grofweg 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers, gerekend tot in 1967, kwamen naar Nederland, van wie een gedeelte emigreerde.

Volgens het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut omvatte het aantal 1e en 2e generatie Indische Nederlanders op 1 januari 2001 zo'n 492 duizend personen. Het aantal 1e en 2e generatie Molukkers bedroeg toen 42,3 duizend personen.