• Kennis en Kunde
  • Kennis en Kunde
  • Kennis en Kunde
  • Kennis en Kunde
  • Kennis en Kunde
  • Kennis en Kunde
  • Kennis en Kunde

Kennis en Kunde

Sinds haar oprichting in 1947 bouwde Stichting Pelita veel expertise op in de begeleiding en ondersteuning van oorlogsgetroffenen en hun nazaten met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië. In Nederland bestaat deze groep uit ongeveer 2 miljoen mensen. Ook zal de groep ouderen met een migratieachtergrond de komende jaren in Nederland flink toenemen. En het percentage ouderen dat te maken krijgt met dementie in deze groep is groot. Met het ouder worden kan dit bij deze ouderen tot onbegrepen gedrag leiden. Ook hebben veel ouderen een grote mate van vraagverlegenheid en soms zelfs wantrouwen ten opzichte van (overheids)instanties. Professionele vaardigheden om hiermee om te gaan, worden dus steeds belangrijker.

Stichting Pelita ontwikkelde verschillende producten zodat iedereen meer kennis en kunde kan vergaren over de historie, de context en de aanpak van deze doelgroepen. Hierin staat de Pelita-aanpak centraal: vanuit de visie dat een gemeenschap met een specifieke historische achtergrond en culturele gebruiken, een andere benadering in de zorg nodig heeft.

Wilt u met uw organisatie ook de slag maken naar een beter passend aanbod? Stichting Pelita biedt hiervoor verschillende trainingsmodules aan. Dit kan zowel in de vorm van online leren als ook tijdens trainingsdagen op locatie.

Neemt u voor de verschillende mogelijkheden contact op met onze projectleider Kennis en Kunde, Jessica Apon of via info@pelita.nl.