• De Cultuurkist
  • De Cultuurkist
  • De Cultuurkist
  • De Cultuurkist
  • De Cultuurkist
  • De Cultuurkist
  • De Cultuurkist

De Cultuurkist

Toolbox voor cultuursensitieve ouderenzorg

De Cultuurkist is speciaal bestemd voor activiteiten met ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en Indonesië. Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen onderdelen uit de Cultuurkist inzetten in bijvoorbeeld dagbestedingsprogramma’s.

Niet eerder werden zoveel verschillende middelen en informatie voor deze specifieke groep ouderen toegankelijk gemaakt via een websie. Het is het eerste overzicht in Nederland van (tot nu toe ongeveer 120) verschillende materialen zoals spellen, boeken en films, maar ook informatie en methoden over contextgebonden en cultuursensitieve zorg. 

De Cultuurkist biedt heel veel mogelijkheden maar is niet volledig. Het is een ‘levende’ toolbox die steeds wordt aangevuld met nieuwe methoden, inzichten en materialen. Stichting Pelita blijft op zoek naar relevant materiaal om de Cultuurkist aan te vullen.

Heeft u een suggestie waarvan u vindt dat de Cultuurkist niet zonder kan? Neem dan contact op via info@pelita.nl, o.v.v. Cultuurkist. 


Interview over inzet Cultuurkist

De digitale Cultuurkist van Pelita wordt nu ook in de praktijk toegepast. Onze beroepskracht Peter van Riel vertelt in een interview aan 'In 2 Werelden' dat we nu pas bij ouderen langs kunnen gaan om de kist uit te proberen.

De eerste reacties zijn positief, zoals u hier kunt lezen. 


Cultuurkist in online bijeenkomst diversiteit en dementie

Hogeschool Windesheim organiseert op 26 mei een online netwerkbijeenkomst voor professionals over diversiteit en dementiezorg. 

Bonnie Joosten, programmamanager contextgebonden zorg van Stichting Pelita, is een van de sprekers en vertelt over de cultuurkist, een van de nieuwe instrumenten van Stichting Pelita.


De Cultuurkist onderdeel van dementie.nl

Het platform voor Alzheimer Nederland brengt De Cultuurkist van Stichting Pelita breed onder de aandacht van mantelzorgers, mensen met dementie en professionele partners op dementie.nl.

Het maakt daarmee deel uit van de diverse methoden om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving, te verbeteren.

Kijk voor nog meer waardevolle voorbeelden op de website dementie.nl.