• Missie & Visie
  • Missie & Visie
  • Missie & Visie
  • Missie & Visie
  • Missie & Visie
  • Missie & Visie
  • Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Stichting Pelita biedt dienstverlening aan alle oorlogsbetrokkenen bij de oorlog met Japan en de periode van chaos en geweld erna in voormalig Nederlands-Indië. Op basis van ruim 70 jaar ervaring werkt Pelita met de doelgroep aan een nieuw verhaal met als vertrekpunt de deelname en bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Een verhaal van veerkracht, vindingrijkheid en verbinding.

Visie

Pelita draagt er samen met zijn netwerk van vrijwilligers aan bij, dat, op het gebied van welzijn en zorg Indische Nederlanders en Molukkers zich gekend weten en dat hun vragen, wensen en behoeften gezien worden. Onze dienstverlening en kennis en ervaring met oorlog, migratie en aanpassing bieden de samenleving een uitgelezen mogelijkheid daar adequaat  op te reageren en zinvol op in te spelen. Zo verwezenlijken we een doelgroepsexpertisecentrum dat ook van waarde is voor anderen.