• Trainingen op maat
  • Trainingen op maat
  • Trainingen op maat
  • Trainingen op maat
  • Trainingen op maat
  • Trainingen op maat
  • Trainingen op maat

Trainingen op maat

Stichting Pelita verzorgt trainingen voor organisaties en instellingen die hun producten, behandeling en diensten beter willen laten aansluiten bij mensen met een diverse culturele en historische achtergrond. Dit kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld een recente oorlog zijn ontvlucht zoals die in Syrië en Oekraïne.

Uw team krijgt inzicht in de Pelita-aanpak: Wat is cultuursensitief, cultuurspecifiek en contextgebonden werken? Hoe maak je de vertaalslag in de professionele praktijk naar doelgroepen waarbij (gedwongen) migratie de verbindende factor is? Wat betekent dit voor uw dienstverlening, communicatie en individuele beroepsuitoefening?

Onderdelen van de coaching zijn:

  • Welke rol speelt uw eigen perspectief in uw relatie met diverse doelgroepen: Wie ben ik en waar kom ik vandaan? Welke context heeft mijn professionele beroepsuitoefening?
  • Wat betekent ontheemding voor mensen en hun aansluiting en worteling in de samenleving? Waar wordt mogelijk de aansluiting gemist? Wat uit het eigen verleden kan bepalend zijn voor uw visie op andere mensen en hoe u ze benadert.
  • Welke rol spelen historische en migratiecontext en culturele achtergrond in de beeldvorming en houding bij het publiek richting uw organisatie?
  • Hoe komen verschillende perspectieven bij elkaar? Wat is daarvoor nodig?

Onderdeel van de coaching is ook casuïstiekbespreking en de samenstelling van een plan van aanpak. Daarnaast ontvangt u praktische handvatten over onze cultuurspecifieke, contextgebonden en cultuursensitieve aanpak; (historische) achtergronden; ‘ik -en wijcultuur’ en effectieve communicatie.

De training wordt in twee dagdelen aangeboden die op uw locatie uitgevoerd kunnen worden.  En in overleg op maat worden gemaakt. De training is bestemd voor maximaal 15 deelnemers en wordt gegeven door een of twee trainers.

Neem voor meer informatie contact op met Jessica Apon, projectleider Kennis & Kunde: j.apon@pelita.nl.