• Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home

Home


BEGRIPVOL ZORGEN - ECHO'S UIT NEDERLANDS-INDIE: VIDEOLEERLIJN VOOR CULTUURSENSITIEVE ZORG

Ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië ervaren regelmatig dat zorgverleners te weinig kennis hebben over hun historische en culturele achtergronden. Wat weer van invloed is op de kwaliteit van de zorgverlening omdat uitingen en gedrag onvoldoende worden herkend. Met name daar waar trauma’s uit de Tweede Wereldoorlog op hogere leeftijd of bij dementie als heftiger ervaren worden. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita ontwikkelden de vijfdelige videoleerlijn ‘Begripvol zorgen - Echo’s uit Nederlands-Indië’, waarin met korte films wordt geschetst hoe met deze zorgvragen om te gaan.

In de video's staan steeds de oudere zelf en de zorgverlener centraal. Zo is bijvoorbeeld te zien wat de relatie is tussen oorlogservaringen in Nederlands-Indië en gezondheidsklachten, het belang van kennis over culturele achtergronden in de communicatie met ouderen en waar de zorgprofessional rekening mee moet houden bij ouderen met dementie. Ook wordt kort uiteengezet over welke (ingrijpende) historische achtergronden de zorgverlener kennis zou moeten hebben.  

De videoleerlijn bevat naast korte video’s, (verwijzingen naar) extra informatie en praktische opdrachten.

Wilt u deelnemen aan de leerlijn? Schrijf u dan in via deze link. De edities ontvangt u wekelijks via de mail.

26 MAART: PRESENTATIE VIDEOLEERLIJN IN ZWOLLE

U bent van harte uitgenodigd om de feestelijke lancering van de videoleerlijn Begripvol Zorgen bij te wonen in Wijkcentrum Holtenbroek in Zwolle. Geniet van een heerlijke Indische lunch, bekijk de video’s en hoor meer van de hoofdpersonen.
Als u collega’s heeft die mogelijk ook geïnteresseerd zijn, dan kunt u deze uitnodiging ook aan hen doorsturen.


IN MEMORIAM RENE VAN DIJK

Op 23 december 2023, vlak voor Kerstmis, overleed onze collega René van Dijk. René was 33 jaar bij Pelita werkzaam. Vooral op het gebied van de wetgeving voor oorlogsgetroffenen waren zijn inzet en kennis haast ongeëvenaard. Hij heeft veel mensen bijgestaan met het opstellen van rapportages voor aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen. Voor Pelita Magazine (februari) schreef oud-collega Hans van der Hoeven een mooi bericht over zijn herinneringen aan René. Wij zullen hem missen.


MAART EN APRIL: PELITA LOTGENOTEN BIJEENKOMSTEN - HET ZWIJGEN DOORBROKEN

Wilt u mensen van de naoorlogse generatie ontmoeten en spreken die een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië met u delen? Stichting Pelita organiseert in de maand maart en april een serie ontmoetingsbijeenkomsten overal in Nederland. Deze keer kleinschalig met hooguit 10 tot 12 deelnemers, waarbij ontmoeting en het delen van persoonlijke verhalen de basis vormen. De bijeenkomsten worden door twee medewerkers van Stichting Pelita begeleid.

Kijkt u hier voor een bijeenkomst bij u in de regio.


12 MAART: KOPI KECIL KREA: GLAS IN ‘LOOD’

In de Haagse architectuur zijn sporen van voormalig Nederlands-Indië te vinden in gebouwen met een Indisch verleden of decoraties uit de periode 1853-1945. Villa’s met veranda’s, tegels met tabaksplanten op een winkelpui, Indische motieven in glas-in-loodramen. Deze laatste zijn te vinden in woonhuizen van rijke repatrianten en in kantoren van internationale handelsbedrijven.

Wij gaan de techniek van glas-in-lood nabootsen tijdens deze gezellige en creatieve workshop. Er zijn materialen aanwezig. Mocht u zelf een voorwerp van glas hebben dat u van glas in lood wil voorzien, aarzel niet om het mee te brengen. 

Museum Sophiahof, Den Haag. Van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten: 3 euro. Informatie en inschrijving: Cynthia Pietersen (KOO): cynthia@koo.nl (06-1975 0309) of Stan Hoestlandt (Stichting Pelita): s.hoestlandt@pelita.nl (06-1324 6181).


16 MAART: INDIE VERLOREN - SELLING A COLONIAL WAR
Een nieuw perspectief op mijn familieverhaal

De veelvuldig bekroonde documentaire Indië Verloren – Selling a Colonial War wordt op 16 maart 2024 exclusief vertoond in Museum Sophiahof in Den Haag. Het speciale programma, inclusief gesprekken met de maker In-Soo Radstake, is samengesteld door het Indisch Herinneringscentrum en Stichting Pelita. 
Documentairemaker In-Soo Radstake legde met zijn succesvolle documentaire haarfijn bloot op welke wijze Nederland de publieke beeldvorming over het verlies van de kolonie kon beïnvloeden. En hoe Indonesië zelf op haar beurt geschiedschrijving inzette om draagvlak te krijgen voor de onafhankelijke republiek. 

De documentaire biedt veel nieuwe perspectieven op ons gedeelde verleden. Wat betekent dit voor het persoonlijke familieverhaal van mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië? Wat betekenen de termen kolonisator en gekoloniseerde nog? En welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop je je identiteit omschrijft? 

Na afloop van de film is er een gesprek met de maker en met elkaar over deze thema’s, o.l.v. Rocky Tuhuteru. Er is ook begeleiding van Stichting Pelita aanwezig voor als u meer persoonlijke vragen en emoties individueel wilt bespreken.

Kaarten kosten 10 euro (incl. drankje en snack) en zijn hier te bestellen.

Programma
13.00 uur: vertoning documentaire (105 minuten, let op, geen pauze tijdens de film)
14.45 uur: pauze
15.15 uur: nagesprek met In-Soo Radstake en het publiek 'Een nieuw perspectief op mijn familieverhaal'
16.15 uur: napraten in het museumcafé
17.00 uur: museum sluit


23 MAART: PELITA STEUNPUNT NIJMEGEN BESTAAT 25 JAAR!

Vanaf 13.00 uur wordt dit heugelijke feit gevierd in het Nijmeegse Oud Burgeren Gasthuis met een gecombineerde Masoek Sadja en Indische Eettafel. Met optredens van De Rolero’s, Dulla en Wieteke van Dort. Zie hier de flyer.

Aanmelden is verplicht en kan tot 15 maart a.s. 


23 MAART: PELITA THEATERMIDDAG 

'Langzaam...wordt het lichter' is het vierde - en definitieve - Indiëstuk van Harriët Bergsma en Marion Gerverdinck. Voor mensen die in oorlog leefden en uit lijfsbehoud moesten vluchten, is bijna niets meer zo simpel als het lijkt. Naast onverteerbare woede of wrok is er altijd ook een gevoel van 'moeten behouden/moeten vasthouden'. In dit laatste theaterstuk willen de makers een definitief einde maken aan deze terugkerende gevoelens.

 

Kijk voor het volledige programma en wijze van aanmelden hier.


SAVE THE DATE 20 APRIL 2024: LANDELIJKE PELITA NAOORLOGSE GENERATIEDAG

Bent u tweede of derde generatie met een achtergrond in Nederlands-Indië en wilt u graag doorpraten met lotgenoten? En wilt u ook doorpraten met zorgverleners over hoe ondersteuning en steun nog effectiever kan verlopen?

Bent u zorgprofessional en geïnteresseerd in hoe de gevolgen van oorlog en vervolging doorwerken in naoorlogse generaties en welke gevolgen dat kan hebben voor uw beroepsuitoefening?

Noteer dan alvast 20 april a.s. in uw agenda voor onze jaarlijkse Landelijke Pelita Naoorlogse Generatiedag in Museum Sophiahof in Den Haag. Met workshops, discussies en een voordracht door Adriaan van Dis. Of beter nog: meld u alvast aan! Kijk hier voor meer informatie. 


ECKENHAUSEN-TETZNERPENNING VOOR WOUTER MULLER

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Stichting Pelita werd de Jantina Emma 
Eckenhausen-Tetznerpenning in 2022 voor het eerst uitgereikt. Vandaag, precies op dag dat Stichting Pelita op 17 november 1947 werd opgericht door Jantina Emma Eckenhausen-Tetzner, kennen we de penning postuum toe aan Wouter Muller. 

Wouter Muller, singer-songwriter en muzikant van Indische afkomst, overleed vorig jaar op tweede Kerstdag. Als zeer gewaardeerd lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Pelita was hij een waar pleitbezorger voor passende zorg voor ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië. De wijze waarop hij hun verhaal en emoties in zijn liedteksten kon verwoorden, was ongeëvenaard. Zoals in Selamat Jalan Indisch Kind.

De penning zal in het voorjaar van 2024 in ontvangst worden genomen door zijn partner, Marjan Eggink. U zult daarover op de hoogte worden gehouden via deze website. 

De Jantina Emma Eckenhausen-Tetznerpenning is bestemd voor een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en wordt jaarlijks toegekend op of rond de oprichtingsdatum van Stichting Pelita, 17 november 1947.


FOTO-IMPRESSIES MASOEK SADJA'S XL 

We vierden ons 75-jarig bestaan in 2022 overal in het land met Masoek Sadja's XL. Daarvan zijn tientallen foto's en ook een aantal films gemaakt: 

 

22 april: Zeeland, Brabant en Limburg. En er is een korte film gemaakt. 

24 september: Midden- en Oost-Nederland: Photobooth met portretten, seminar en feestelijke middagprogramma.

1 oktober: Noord Nederland.

23 oktober: Noord-Holland. En er is een video-opname gemaakt.

20 december: de allerlaatste in de regio Zuid-Holland.


JUBILEUMVIERING

Ons jubileumjaar is voorbij. Op 10 november 2022 vierden we dit voor (zorg) professionals met een seminar en voor al onze medewerkers en vrijwilligers met een feestelijke avond.

Elles Tuhusula maakte een fraaie fotoreportage. Deze is hier te zien. 


TERUGKIJKEN: LIVE STREAM PELITA 75 JAAR

Op 17 november 2022 bestaat Stichting Pelita 75 jaar. En daar wordt gedurende het gehele jaar 2022 op een aantal momenten bij stilgestaan, onder het motto 'Pelita, 75 jaar Jong'. Het jubileumjaar begon op 20 januari met een feestelijke kick-off die, vanwege de coronamaatregelen, online plaatsvond. Het gehele programma, gepresenteerd door Hans Goedkoop, kunt u hier terugzien.

U kunt dan getuige zijn van gesprekken over verleden, heden en toekomst van Stichting Pelita met directeur Rocky Tuhuteru, medewerkers Josselien Verhoeve en Stefanie Hehalatu, vrijwilligers Cynthia Pietersen en Babs Kemperman-Loen en met Marianne des Bouvrie, die het verhaal vertelt van de naoorlogse generaties en de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog.

Verder zijn er gesproken columns van Yvonne Keuls en Reggie Baay, beiden lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Pelita, muziek van Guus Paat en Patrick Drabe en een speciaal optreden van theatermaker Joshua Timisela.

U kunt de livestream hier terugzien.


DRIE NIEUWE HANDREIKINGEN

Stichting Pelita heeft drie 'handreikingen' samengesteld voor iedereen die te maken heeft met ouderen met een oorlogsachtergrond, al dan niet in voormalig Nederlands-Indië.

In de handreiking 'Oorlogsgetroffenenwetten' wijzen wij u snel de weg in deze wetten, en daarnaast in de zorgwetgeving (in combinatie met de oorlogswetten).

De handreiking 'Ouder worden met migratie en oorlog' is bedoeld voor iedereen die in een zorgcontext in contact staat met ouderen van verschillende etniciteit met migratie en oorlogservaringen.

Tenslotte is er de handreiking 'Passende zorg en ondersteuning voor migrantenouderen. Aanbevelingen voor optimaliseren zorgstructuur voor toekomstige groepen migrantenouderen met oorlogs- en geweldservaringen’.

Alle handreikingen zijn gratis te downloaden.


OPROEP: DEELNAME AAN PLATFORM PELITA NAOORLOGSE GENERATIES

Op deze website kunt u het online Platform Pelita Naoorlogse Generaties bezoeken. 

Stichting Pelita hecht er belang aan dat zoveel mogelijk leden van de Naoorlogse Generaties, maar ook professionals en organisaties, op de hoogte zijn van elkaars bestaan en activiteiten en dat dit ook op één plek is terug te vinden. Daarmee kunnen we elkaar ook versterken. Het Platform Pelita Naoorlogse Generaties is daar een middel toe: vinden en gevonden worden. 

Bent u als persoon of organisatie professioneel actief met en voor de Naoorlogse Generaties? Bijvoorbeeld in zorg, welzijn of in het onderwijs? Wilt u met uw activiteiten en inspiratie de dienst- en hulpverlening aan de Naoorlogse Generaties aanbieden en versterken? Meldt u dan aan.

Voor meer informatie of aanmelding: stuur een bericht naar info@pelita.nl o.v.v. Platform Pelita NOG. Wij nemen dan contact met u op. 


TOOLBOX VOOR CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG

De Cultuurkist, samengesteld door Stichting Pelita, is speciaal bestemd voor activiteiten met ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en Indonesië. Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen onderdelen uit de Cultuurkist inzetten in bijvoorbeeld dagbestedingsprogramma’s.

Lees hier meer nieuws over de Cultuurkist.


MASOEK SADJA´S EN INDISCHE EETTAFELS

Er worden weer Masoek Sadja's en Indische Eettafels georganiseerd! Wilt u weten of dat in uw regio ook het geval is? Neem dan contact op met uw regiocoördinator. 

Onderstaand treft u een overzicht van de namen en contactgegevens aan per regio, die u alle werkdagen tijdens werktijd kunt bellen:

Theo Boiten (Noord) 06-13521353

Marlies van den Berg (Noord-Holland) 06 - 21985676

Stefanie Hehalatu (Limburg) 06-30994306

Sylvia Hiert (Midden) 06-10991336

Stan Hoestlandt (West) 06-13246181

Peter van Riel (Gelderland) 06-13523093

Kees Schepel (Zeeland-Noord-Brabant) 06-13521570

Josselien Verhoeve (Overijssel) 06-26949275

Anneke Ruff (Amsterdam e.o.) 06-83441619

Voorts is Ed Roso, ter vervanging van zijn spreekuur in Museum Sophiahof (Den Haag), bereikbaar via 06-28666198. 

Daarnaast zorgen wij er uiteraard ook voor dat ons algemene nummer 088 - 330 51 11 voor u bereikbaar blijft, ook voor specifieke vragen over de oorlogswetten als Wuv, Wubo of AOR.


EVEN VOORSTELLEN...

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300.000 Indische Nederlanders en 12.000 Molukkers.

Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.

Dienstverleners van Pelita bieden waar nodig individuele ondersteuning zoals onze vrijwilligers van de Gotong Royong.

Onze collectieve dienstverlening is gericht op het bevorderen van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke hulpvragen. Dit gebeurt via onze diverse ontmoetingsbijeenkomsten in het land.

Met het programma Contextgebonden Zorg werkt Pelita samen met haar netwerk van partnerorganisaties aan een brug tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Met de actieve overdracht van kennis en ervaring aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wil Pelita passende welzijn & zorg voor de doelgroep realiseren: een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (=contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten (=cultuursensitief).

Met het programma Cliëntondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij - waar van belang - ook aanspraken op de wetten voor oorlogsgetroffenen worden betrokken.

 

 

 

Zieonze pitch.

 

 

 

Zie ook onze trailer Van opvang naar zorg - 70 jaar Stichting Pelita. U kunt ook de gehele film bekijken.

 

 

SINTI EN ROMA

In opdracht van het Ministerie van VWS draagt Pelita ook bij aan de uitvoering van het Beleidskader Participatie & Emancipatie voor de Sinti en Roma.

Met het Joods Maatschappelijk Werk zorgt Pelita in nauwe samenwerking met Stichting 1940-1945 ook voor hulp bij de aanvraag voor slachtoffers van de NS-transporten WO-II.

 


AANVRAAG OORLOGSWETTEN

Als iemand blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsklachten heeft die terug te voeren zijn op (oorlogs)ervaringen in Nederlands-Indië tussen 1941 en 1954, bestaat de mogelijkheid om aanspraak te maken op erkenning als oorlogsslachtoffer en toekenning van uitkeringen en voorzieningen in het kader van oorlogsgetroffenenwetgeving. 

Mocht u nog nooit aanspraak hebben gemaakt op de oorlogswetten, zie dan hier hoe u een eerste aanvraag kunt indienen.

Indien u reeds voor een van genoemde wetten bent erkend en u hebt behoefte aan een voorziening, die betrekking heeft op een van de gezondheidsklachten die met uw oorlogsverleden samenhangen, kunt u een aanvullende aanvraag indienen. Zie hier hoe u een aanvraag kunt doen. 

Indien uw eerdere aanvraag was afgewezen omdat u geen getuigen kon noemen, onvoldoende bevestiging van uw oorlogsverleden kon leveren of omdat uw gezondheidsklachten onvoldoende met uw oorlogsverleden in verband konden worden gebracht, kunt u een hernieuwde aanvraag indienen indien uw situatie is gewijzigd. Zie hier hoe u een hernieuwde aanvraag kunt indienen.


HELP PELITA HELPEN, WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Neem dan contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Reggie Baay, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Julia Jouwe, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Winnie Sorgdrager en Giovanni Tahapary.