• Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home

Home

29 JUNI: 20STE EDITIE VAN DE LANDELIJKE MOLUKSE OUDERENDAG

We zijn ontzettend trots op het feit dat er alweer een 20ste editie is van de Landelijke Molukse Ouderendag in de vertrouwde Veluwehal in Barneveld. Met optredens van onders andere Maurice and Friends, JWT The Soulbrothers en zanggroep Harpa uit de Molukken. Stichting Pelita zal ook voorlichting geven over haar dienstverlening. Toegangsprijs is 10 euro. Kijk hier voor het programmaoverzicht. Tot 29 juni!


9 JULI: UKELELE VOOR (HALF) GEVORDENDEN

Bent u al bekend met het spelen op de ukelele? Dan is deze workshop van Kopi Kecil Plus iets voor u! Na een korte lezing over krontjong en de Hawaiian Sound van bijvoorbeeld Georges de Fretes, die in Nederlands-Indië populair was, gaat u zelf spelen. De ukeleles liggen voor u klaar.

De kosten zijn 5 euro, inclusief materialen. Aanmelden kan bij Desiree Bellaard: d.bellaard@pelita.nl of Cynthia Pietersen cynthia@koo.nl, 06-1975 0309. 

Van 10.00-12.30 uur, Museum Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag.

Foto's: Christopher Dominic.


HELP PELITA HELPEN, WORD DONATEUR!

Wilt u bijdragen aan het werk dat Stichting Pelita doet voor onze ouderen? Als u donateur wordt draagt u bijvoorbeeld bij aan het belangrijke werk dat Pelitavrijwilligers doen voor onze Pelita Eettafels. Deze worden, zonder extra financiering, op verschillende plekken in Nederland georganiseerd. Het zijn ontmoetingsbijeenkomsten waar ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië hun verhalen met elkaar kunnen delen. En ze vinden herkenning bij elkaar, onder het genot van een Indische maaltijd. Deze bijeenkomsten kunnen ook helpen daar waar vereenzaming op de loer ligt. En ouderen met een hulpvraag ervaren een minder hoge drempel om die hulp ook daadwerkelijk aan Pelitamedewerkers te vragen. 

Spreekt dit u aan en wilt u het verschil maken voor onze ouderen? Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, bent u al donateur. U ontvangt dan ook zes maal per jaar ons blad Pelita Magazine.

Vul hier uw gegevens in als u donateur wil worden. Of stuur een mail naar info@pelita.nl o.v.v. Donateur. Dan nemen wij snel contact met u op.


DIGITALE NIEUWSBRIEF MEI 2024

Onze digitale nieuwsbrief is weer verschenen, met onze activiteitenagenda, interviews en impressies van onze werkzaamheden. 

Wilt u iedere maand de Pelita Nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in. 


BEGRIPVOL ZORGEN - ECHO'S UIT NEDERLANDS-INDIE: VIDEOLEERLIJN VOOR CULTUURSENSITIEVE ZORG

Ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië ervaren regelmatig dat zorgverleners te weinig kennis hebben over hun historische en culturele achtergronden. Wat weer van invloed is op de kwaliteit van de zorgverlening omdat uitingen en gedrag onvoldoende worden herkend. Met name daar waar trauma’s uit de Tweede Wereldoorlog op hogere leeftijd of bij dementie als heftiger ervaren worden. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita ontwikkelden de vijfdelige videoleerlijn ‘Begripvol zorgen - Echo’s uit Nederlands-Indië’, waarin met korte films wordt geschetst hoe met deze zorgvragen om te gaan.

In de video's staan steeds de oudere zelf en de zorgverlener centraal. Zo is bijvoorbeeld te zien wat de relatie is tussen oorlogservaringen in Nederlands-Indië en gezondheidsklachten, het belang van kennis over culturele achtergronden in de communicatie met ouderen en waar de zorgprofessional rekening mee moet houden bij ouderen met dementie. Ook wordt kort uiteengezet over welke (ingrijpende) historische achtergronden de zorgverlener kennis zou moeten hebben.  

De videoleerlijn bevat naast korte video’s, (verwijzingen naar) extra informatie en praktische opdrachten.

Wilt u deelnemen aan de leerlijn? Schrijf u dan in via deze link. De edities ontvangt u wekelijks via de mail.


ECKENHAUSEN-TETZNERPENNING VOOR WOUTER MULLER

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Stichting Pelita werd de Jantina Emma 
Eckenhausen-Tetznerpenning in 2022 voor het eerst uitgereikt. Vandaag, precies op dag dat Stichting Pelita op 17 november 1947 werd opgericht door Jantina Emma Eckenhausen-Tetzner, kennen we de penning postuum toe aan Wouter Muller. 

Wouter Muller, singer-songwriter en muzikant van Indische afkomst, overleed vorig jaar op tweede Kerstdag. Als zeer gewaardeerd lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Pelita was hij een waar pleitbezorger voor passende zorg voor ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië. De wijze waarop hij hun verhaal en emoties in zijn liedteksten kon verwoorden, was ongeëvenaard. Zoals in Selamat Jalan Indisch Kind.

De penning zal in het voorjaar van 2024 in ontvangst worden genomen door zijn partner, Marjan Eggink. U zult daarover op de hoogte worden gehouden via deze website. 

De Jantina Emma Eckenhausen-Tetznerpenning is bestemd voor een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en wordt jaarlijks toegekend op of rond de oprichtingsdatum van Stichting Pelita, 17 november 1947.


FOTO-IMPRESSIES MASOEK SADJA'S XL 

We vierden ons 75-jarig bestaan in 2022 overal in het land met Masoek Sadja's XL. Daarvan zijn tientallen foto's en ook een aantal films gemaakt: 

 

22 april: Zeeland, Brabant en Limburg. En er is een korte film gemaakt. 

24 september: Midden- en Oost-Nederland: Photobooth met portretten, seminar en feestelijke middagprogramma.

1 oktober: Noord Nederland.

23 oktober: Noord-Holland. En er is een video-opname gemaakt.

20 december: de allerlaatste in de regio Zuid-Holland.


JUBILEUMVIERING

Ons jubileumjaar is voorbij. Op 10 november 2022 vierden we dit voor (zorg) professionals met een seminar en voor al onze medewerkers en vrijwilligers met een feestelijke avond.

Elles Tuhusula maakte een fraaie fotoreportage. Deze is hier te zien. 


TERUGKIJKEN: LIVE STREAM PELITA 75 JAAR

Op 17 november 2022 bestaat Stichting Pelita 75 jaar. En daar wordt gedurende het gehele jaar 2022 op een aantal momenten bij stilgestaan, onder het motto 'Pelita, 75 jaar Jong'. Het jubileumjaar begon op 20 januari met een feestelijke kick-off die, vanwege de coronamaatregelen, online plaatsvond. Het gehele programma, gepresenteerd door Hans Goedkoop, kunt u hier terugzien.

U kunt dan getuige zijn van gesprekken over verleden, heden en toekomst van Stichting Pelita met directeur Rocky Tuhuteru, medewerkers Josselien Verhoeve en Stefanie Hehalatu, vrijwilligers Cynthia Pietersen en Babs Kemperman-Loen en met Marianne des Bouvrie, die het verhaal vertelt van de naoorlogse generaties en de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog.

Verder zijn er gesproken columns van Yvonne Keuls en Reggie Baay, beiden lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Pelita, muziek van Guus Paat en Patrick Drabe en een speciaal optreden van theatermaker Joshua Timisela.

U kunt de livestream hier terugzien.


DRIE NIEUWE HANDREIKINGEN

Stichting Pelita heeft drie 'handreikingen' samengesteld voor iedereen die te maken heeft met ouderen met een oorlogsachtergrond, al dan niet in voormalig Nederlands-Indië.

In de handreiking 'Oorlogsgetroffenenwetten' wijzen wij u snel de weg in deze wetten, en daarnaast in de zorgwetgeving (in combinatie met de oorlogswetten).

De handreiking 'Ouder worden met migratie en oorlog' is bedoeld voor iedereen die in een zorgcontext in contact staat met ouderen van verschillende etniciteit met migratie en oorlogservaringen.

Tenslotte is er de handreiking 'Passende zorg en ondersteuning voor migrantenouderen. Aanbevelingen voor optimaliseren zorgstructuur voor toekomstige groepen migrantenouderen met oorlogs- en geweldservaringen’.

Alle handreikingen zijn gratis te downloaden.


OPROEP: DEELNAME AAN PLATFORM PELITA NAOORLOGSE GENERATIES

Op deze website kunt u het online Platform Pelita Naoorlogse Generaties bezoeken. 

Stichting Pelita hecht er belang aan dat zoveel mogelijk leden van de Naoorlogse Generaties, maar ook professionals en organisaties, op de hoogte zijn van elkaars bestaan en activiteiten en dat dit ook op één plek is terug te vinden. Daarmee kunnen we elkaar ook versterken. Het Platform Pelita Naoorlogse Generaties is daar een middel toe: vinden en gevonden worden. 

Bent u als persoon of organisatie professioneel actief met en voor de Naoorlogse Generaties? Bijvoorbeeld in zorg, welzijn of in het onderwijs? Wilt u met uw activiteiten en inspiratie de dienst- en hulpverlening aan de Naoorlogse Generaties aanbieden en versterken? Meldt u dan aan.

Voor meer informatie of aanmelding: stuur een bericht naar info@pelita.nl o.v.v. Platform Pelita NOG. Wij nemen dan contact met u op. 


TOOLBOX VOOR CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG

De Cultuurkist, samengesteld door Stichting Pelita, is speciaal bestemd voor activiteiten met ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en Indonesië. Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen onderdelen uit de Cultuurkist inzetten in bijvoorbeeld dagbestedingsprogramma’s.

Lees hier meer nieuws over de Cultuurkist.


EVEN VOORSTELLEN...

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300.000 Indische Nederlanders en 12.000 Molukkers.

Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.

Dienstverleners van Pelita bieden waar nodig individuele ondersteuning zoals onze vrijwilligers van de Gotong Royong.

Onze collectieve dienstverlening is gericht op het bevorderen van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke hulpvragen. Dit gebeurt via onze diverse ontmoetingsbijeenkomsten in het land.

Met het programma Contextgebonden Zorg werkt Pelita samen met haar netwerk van partnerorganisaties aan een brug tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Met de actieve overdracht van kennis en ervaring aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wil Pelita passende welzijn & zorg voor de doelgroep realiseren: een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (=contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten (=cultuursensitief).

Met het programma Cliëntondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij - waar van belang - ook aanspraken op de wetten voor oorlogsgetroffenen worden betrokken.

 

 

 

Zieonze pitch.

 

 

 

Zie ook onze trailer Van opvang naar zorg - 70 jaar Stichting Pelita. U kunt ook de gehele film bekijken.

 

 

SINTI EN ROMA

In opdracht van het Ministerie van VWS draagt Pelita ook bij aan de uitvoering van het Beleidskader Participatie & Emancipatie voor de Sinti en Roma.

Met het Joods Maatschappelijk Werk zorgt Pelita in nauwe samenwerking met Stichting 1940-1945 ook voor hulp bij de aanvraag voor slachtoffers van de NS-transporten WO-II.

 


AANVRAAG OORLOGSWETTEN

Als iemand blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsklachten heeft die terug te voeren zijn op (oorlogs)ervaringen in Nederlands-Indië tussen 1941 en 1954, bestaat de mogelijkheid om aanspraak te maken op erkenning als oorlogsslachtoffer en toekenning van uitkeringen en voorzieningen in het kader van oorlogsgetroffenenwetgeving. 

Mocht u nog nooit aanspraak hebben gemaakt op de oorlogswetten, zie dan hier hoe u een eerste aanvraag kunt indienen.

Indien u reeds voor een van genoemde wetten bent erkend en u hebt behoefte aan een voorziening, die betrekking heeft op een van de gezondheidsklachten die met uw oorlogsverleden samenhangen, kunt u een aanvullende aanvraag indienen. Zie hier hoe u een aanvraag kunt doen. 

Indien uw eerdere aanvraag was afgewezen omdat u geen getuigen kon noemen, onvoldoende bevestiging van uw oorlogsverleden kon leveren of omdat uw gezondheidsklachten onvoldoende met uw oorlogsverleden in verband konden worden gebracht, kunt u een hernieuwde aanvraag indienen indien uw situatie is gewijzigd. Zie hier hoe u een hernieuwde aanvraag kunt indienen.


COMITE VAN AANBEVELING
Reggie Baay, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Julia Jouwe, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Winnie Sorgdrager, Giovanni Tahapary en Dido Michielsen.