• Aanmelding maatschappelijk werk
 • Aanmelding maatschappelijk werk
 • Aanmelding maatschappelijk werk
  AL ONZE BIJEENKOMSTEN TOT 1 JANUARI 2021 AFGELAST!
 • Aanmelding maatschappelijk werk
 • Aanmelding maatschappelijk werk
  TOT 1 JANUARI 2021 GEEN HUISBEZOEK MAAR TELEFONISCHE DIENSTVERLENING, TENZIJ IN NOODSITUATIES!
 • Aanmelding maatschappelijk werk
 • Aanmelding maatschappelijk werk
 • Aanmelding maatschappelijk werk
  (AANVULLENDE) AANVRAGEN OORLOGSWETTEN ZIJN NOG MOGELIJK, MAAR TELEFONISCH!
 • Aanmelding maatschappelijk werk
 • Aanmelding maatschappelijk werk
  AL ONZE BIJEENKOMSTEN TOT 1 JANUARI 2021 AFGELAST!

Aanmelding maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk is er voor iedereen die als gevolg van oorlogs- en geweldservaringen problemen ervaart in het huidig functioneren. Gelukkig heeft niet iedereen problemen eraan overgehouden maar toch dragen velen iets van het oorlogsverleden met zich mee. Het merendeel van hen slaagt  erin met adequate hulpverlening en een steunende omgeving de problemen een plaats te geven.

 

Maatschappelijk werkers van De Basis
in overleg met Pelita's buitendienst

 

 

Het maatschappelijk werk voor Indische en Molukse oorlogsgetroffenen, dat wordt uitgevoerd door Stichting De Basis in Doorn, helpt hierbij. Wilt u gebruik maken van dit maatschappelijk werk dan geschiedt de aanmelding via Stichting Pelita. Het Pelita-loket neemt de hulpvraag in ontvangst en verwijst, al naar gelang de aard van de vraag, door naar Stichting De Basis of de afdeling Sociale Dienstverlening van Stichting Pelita.

Het Pelita-loket staat garant voor een herkenbare, laagdrempelige toegang tot de hulpverlening en houdt zicht op de afhandeling van de hulpvragen.

 

Bel voor uw vraag om maatschappelijk werk naar: 088 330 51 11