• Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Stichting Pelita maakt sinds 1 februari 2014 deel uit van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, c.q. negen instellingen en organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma.

Stichting ARQ is een ondersteunende holding voor de partners in ARQ. Alle partners en stichting ARQ hebben dezelfde leden als Raad van Bestuur en als Raad van Toezicht en hanteren de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.

Hieronder ziet u onze Raad van Bestuur.