• Molukse Ouderendag
  • Molukse Ouderendag
  • Molukse Ouderendag
  • Molukse Ouderendag
  • Molukse Ouderendag
  • Molukse Ouderendag
  • Molukse Ouderendag

Molukse Ouderendag


Vooraankondiging: Pelita Landelijke Molukse Ouderendag 2023


Stichting Pelita viert op zaterdag 24 juni 2023 haar negentiende Landelijke Molukse Ouderendag in de vertrouwde Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te Barneveld.
Voor velen binnen de Molukse gemeenschap is de Pelita Ouderendag al lang een begrip geworden. Immers niet alleen een groot cultureel evenement vindt er op die dag plaats, maar ook een groot sociaal gebeuren. Voor veel Molukse ouderen is het een blij weerzien met (oude) vrienden, kennissen en familieleden. Ditzelfde geldt ook voor degenen van 55 jaar en ouder.

Ook dit jaar verwachten wij wederom een zeer grote opkomst. Wij raden u aan om zoveel mogelijk in groepsverband per touringcar te komen. Hierbij wijzen wij u op de subsidiemogelijkheden, die u tijdig moet aanvragen bij gemeenten of fondsen.

Het programma waar zowel oud(eren) als jong(eren) een bijdrage aan zal/zullen leveren, ziet er als volgt uit:
*ontvangst met muziek, * opening met Tifa-groep, * welkomstwoord directeur Stichting Pelita,
*theater-,* dans- en* muziekoptredens-,* koor- en* zang van bekende Molukse artiesten en muzikanten.

Tussen 11.30 uur-12.00 uur zal er in de bovenzaal voorlichting worden gehouden door Stichting GANDONG over hun projecten op de Molukken.
Van 12.00 uur-12.30 uur zal onder voorbehoud een gesprek worden gehouden met degenen, die de Watersnoodramp in 1953 in Zeeland hebben meegemaakt.

In de bijzalen staan standhouders, die diverse producten verkopen. Ook zijn tegen redelijke prijzen Molukse gerechten, lekkernijen, dranken en rudjak verkrijgbaar.
Voor vragen over oorlogswetten kan men terecht bij de Pelita-stand. Er is een rustkamer ingericht waar men, indien gewenst tijdelijk gebruik van kan maken. Tevens verzoeken wij u wanneer u gebruik maakt van een rollator, deze duidelijk van uw naam te voorzien.

De nieuwe toegangsprijs bedraagt €10,00 per persoon.
Wij willen benadrukken dat deze dag alleen voor personen van 55 jaar en ouder bedoeld is. Een uitzondering hierop vormen de (bege)leiders van ouderen en ouderenwerkgroepen. Het meenemen van kinderen zal nu niet meer toegestaan worden.

De ontvangst is van 10.00 uur tot 11.00 uur, de Pelitadag eindigt om 17.00 uur.

Telefoon: 088-3305111 (vragen naar Anneke Ruff, Mobiel: 06-83441619) Nico Papilaja, coördinator Pelita Landelijke Molukse Ouderendag, Mobiel: 06-14796354, Email: papigino@hotmail.com
Evelin Hiariej-Pasanea, Mobiel: 06-40515848, Email: ehiapasa@gmail.com

Stichting Pelita, Nienoord 13, 1112 XE DIEMEN.