• Onze Uitgangspunten en Methodiek
  • Onze Uitgangspunten en Methodiek
  • Onze Uitgangspunten en Methodiek
  • Onze Uitgangspunten en Methodiek
  • Onze Uitgangspunten en Methodiek
  • Onze Uitgangspunten en Methodiek
  • Onze Uitgangspunten en Methodiek

Onze Uitgangspunten en Methodiek

Cultuursensitief & contextgebonden

Pelita heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd in het begeleiden van Indische en Molukse oorlogsgetroffenen en hun nazaten. De hulpverlening is cultuursensitief en contextgebonden van aard. De hulpvraag wordt vanuit die invalshoeken benaderd. Gezien de grote diversiteit van de doelgroep wordt daarbij uitgegaan van casussen en profielen, aan de hand waarvan een adequaat beeld gevormd kan worden van de specifieke achtergrond van cliënten.

Koppelen & actualiseren

Deze kennis is bepalend voor het verloop en de inhoud van de contextgebonden zorg en ondersteuning waarbij voor medewerkers  de methodiek van koppelen en actualiseren leidend is. Samen met cliënten wordt nader ingegaan op het verleden, waarmee de link door de tussenliggende jaren van ontkenning, verdringing en aanpassing vaak niet meer direct duidelijk is. Van daaruit krijgen actuele ervaringen een plaats  en wordt  gebouwd  aan een nieuw evenwicht tussen toen en nu, tussen het Indische en het Nederlandse.