• AOR
  • AOR
  • AOR
  • AOR
  • AOR
  • AOR
  • AOR

AOR

ALGEMENE OORLOGSONGEVALLENREGELING

De Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR) biedt financiële ondersteuning aan Nederlandse burgers en dienstplichtigen die in de Tweede Wereldoorlog in Azië oorlogsletsel hebben opgelopen in de periode tussen december 1941 en februari 1954.

Weduwen en weduwnaars van burger-oorlogsslachtoffers die door oorlogsletsel zijn overleden, kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Hier vindt u de precieze uitleg van de SVB, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet en aldus beslist of u al dan niet in aanmerking komt.