• Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home

Home

TERUGKIJKEN: LIVE STREAM PELITA 75 JAAR

Op 17 november 2022 bestaat Stichting Pelita 75 jaar. En daar wordt gedurende het gehele jaar 2022 op een aantal momenten bij stilgestaan, onder het motto 'Pelita, 75 jaar Jong'. Het jubileumjaar begon op 20 januari met een feestelijke kick-off die, vanwege de coronamaatregelen, online plaatsvond. Het gehele programma, gepresenteerd door Hans Goedkoop, kunt u hier terugzien.

U kunt dan getuige zijn van gesprekken over verleden, heden en toekomst van Stichting Pelita met directeur Rocky Tuhuteru, medewerkers Josselien Verhoeve en Stefanie Hehalatu, vrijwilligers Cynthia Pietersen en Babs Kemperman-Loen en met Marianne des Bouvrie, die het verhaal vertelt van de naoorlogse generaties en de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog.

Verder zijn er gesproken columns van Yvonne Keuls en Reggie Baay, beiden lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Pelita, muziek van Guus Paat en Patrick Drabe en een speciaal optreden van theatermaker Joshua Timisela.

U kunt de livestream hier terugzien.


DIGITALE NIEUWSBRIEF JANUARI 2022

Onze nieuw vormgegeven digitale nieuwsbrief is uit. U kunt hem hier lezen. Wilt u ook maandeljks de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan hier in.


TERUGBLIK LANDELIJKE MOLUKSE OUDERENDAG

Ter afsluiting van het jaar zenden Stichting Pelita en de Werkgroep Baileo, organisator van de Molukse Ouderendag, een compilatie uit van de Molukse Ouderendagen vanaf 2003. We hopen dat de Molukse Ouderendag in het nieuwe jaar weer kan plaatsvinden. 

De compilatie kunt u hier bekijken.


VACATURE MEDEWERKER DIENSTVERLENING

Wij zoeken per direct een medewerker dienstverlening voor 24-32 uur per week.

Lees hier de volledige vacaturetekst.


HANDREIKING PASSENDE ZORG

Stichting Pelita zet haar kennis en kunde over de zorg voor ouderen met een (oorlogs)achtergrond in Nederlands-Indië ook in ten behoeve van andere groepen ouderen met oorlogservaringen.

Nieuw is de ‘Handreiking Passende zorg en ondersteuning voor migrantenouderen. Aanbevelingen voor optimaliseren zorgstructuur voor toekomstige groepen migrantenouderen met oorlogs- en geweldservaringen’. Vol met tips en aanbevelingen. 

U kunt de handleiding hier downloaden.


OVERIGE INZENDINGEN PELITA VERHALENWEDSTRIJD NU GEPUBLICEERD

In augustus 2021 maakten we de winnaars van de Pelita Verhalenwedstrijd bekend. Nu staat ook een aantal verhalen van andere inzenders op deze website. De moeite waard om te lezen!


OPROEP SAMENWERKINGSPARTNER ALZHEIMER NEDERLAND

Alzheimer Nederland wil graag haar informatie voor mensen met familieleden met Alzheimer verbeteren. Daarom vragen zij u een korte vragenlijst in te vullen. Doet u ook mee? Het invullen duurt slechts 7 minuten. 

De vragenlijst en een korte uitleg vindt u hier.


PELITA LITERAIRE SALON IN 2022

Na de gedwongen vervroegde winterstop gaan we in 2022 hopelijk door met de befaamde lezersmiddagen in het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen. Elke laatste zondag van de maand zijn te gast schrijvers van boeken over Nederlands-Indië, Indonesië en Azië. Na afloop is er gelegenheid tot vragen, discussie en signeren. Kijk hier voor het hele programma.


SAMENWERKEN AAN CULTUURSPECIFIEKE MANTELZORG

Stichting Pelita, de Landelijke Stichting Molukse Ouderen en MantelzorgNL slaan de handen ineen om samen te werken in een project t.b.v. mantelzorgers met een achtergrond in Nederlands-Indië.

De drempel om hulp in te schakelen kan voor deze groepen hoog zijn vanwege schaamte, wantrouwen en het niet willen tonen van zwaktes. Ook kunnen het oorlogsverleden van de familie en cultuurspecifieke kenmerken van invloed zijn op het geven en ontvangen van mantelzorg. En hoe verandert dit over de verschillende generaties? We gaan in drie pilotgemeenten aan de slag om de doelgroepen te versterken en professionals en sleutelfiguren te equiperen. Naast het creëren van structuren die lokaal ook geborgd zijn is het doel om opgedane kennis en methoden overdraagbaar te maken voor andere gemeenten.

Dit initiatief is onderdeel van de collectieve erkenning Indische gemeenschap en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.


OPROEP: DEELNAME AAN PLATFORM PELITA NAOORLOGSE GENERATIES

Op deze website kunt u het online Platform Pelita Naoorlogse Generaties bezoeken. 

Stichting Pelita hecht er belang aan dat zoveel mogelijk leden van de Naoorlogse Generaties, maar ook professionals en organisaties, op de hoogte zijn van elkaars bestaan en activiteiten en dat dit ook op één plek is terug te vinden. Daarmee kunnen we elkaar ook versterken. Het Platform Pelita Naoorlogse Generaties is daar een middel toe: vinden en gevonden worden. 

Bent u als persoon of organisatie professioneel actief met en voor de Naoorlogse Generaties? Bijvoorbeeld in zorg, welzijn of in het onderwijs? Wilt u met uw activiteiten en inspiratie de dienst- en hulpverlening aan de Naoorlogse Generaties aanbieden en versterken? Meldt u dan aan.

Voor meer informatie of aanmelding: stuur een bericht naar info@pelita.nl o.v.v. Platform Pelita NOG. Wij nemen dan contact met u op. 


RESULTATEN ONDERZOEK NAOORLOGSE GENERATIE: BEHOEFTE AAN CONTEXTGEBONDEN EN CULTUURSPECIFIEKE ONDERSTEUNING 

Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita en Stichting Het Nederlands Veteraneninstituut zien zich steeds meer met hun hulpvragen vanuit de naoorlogse generaties geconfronteerd, en vroegen Leyden Academy on Vitality and Ageing om hun wensen en behoeften in kaart te brengen.

De belangrijkste conclusie was dat er onder hen veel specifieke vragen en behoeften leven en dat  contextgebonden en cultuurspecifieke ondersteuning zeer wenselijk is.

Lees hier verder over het onderzoek.


FRIDUS STEIJLEN OVER ONDERZOEK DEKOLONISATIE 

De resultaten van het onderzoek 'Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950' worden op 17 februari 2022 gepresenteerd. Door de coronapandemie later dan aanvankelijk gepland.

Binnen de Molukse gemeenschap leven veel vragen over het onderzoek. De Landelijke Stichting Molukse Ouderen en Stichting Pelita namen het initiatief om een van de onderzoekers, professor Fridus Steijlen, in een kort interview met redacteur Charlie Munster van het tijdschrift Marinjo, uit te laten leggen wat de doelstellingen zijn van het onderzoek. 

U kunt hier de hele film bekijken. 


TOOLBOX VOOR CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG

De Cultuurkist, samengesteld door Stichting Pelita, is speciaal bestemd voor activiteiten met ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en Indonesië. Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen onderdelen uit de Cultuurkist inzetten in bijvoorbeeld dagbestedingsprogramma’s.

Lees hier meer nieuws over de Cultuurkist.


MASOEK SADJA´S EN INDISCHE EETTAFELS

De coronapandemie duurt nog voort maar inmiddels zijn de versoepelingen dusdanig dat er weer wat mogelijk is. Op een aantal plaatsen in Nederland worden alweer Msaoek Sadja's en Indische Eettafels georganiseerd, zij het kleinschalig en aangepast aan de coronavoorschriften. 

Onderstaand treft u een overzicht van de namen en contactgegevens aan per regio, die u alle werkdagen tijdens werktijd kunt bellen:

Theo Boiten (Noord) 06-13521353

Monique Coers (Noord-Holland) 06-30761180

Stefanie Hehalatu (Limburg) 06-30994306

Sylvia Hiert (Midden) 06-10991336

Stan Hoestlandt (West) 06-13246181

Sylvia Huisman (Eindhoven-Den Bosch) 06-13517056

Peter van Riel (Gelderland) 06-13523093

Kees Schepel (Zeeland-Noord-Brabant) 06-13521570

Josselien Verhoeve (Overijssel) 06-26949275

Anneke Ruff (Amsterdam e.o.) 06-83441619

Voorts is Ed Roso, ter vervanging van zijn spreekuur in Museum Sophiahof (Den Haag), bereikbaar via 06-28666198. 

Bel voor specifieke vragen over de oorlogswetten als Wuv, Wubo of AOR naar Rene van Dijk op 06-13253538.

Daarnaast zorgen wij er uiteraard ook voor dat ons algemene nummer 088 - 330 51 11 voor u bereikbaar blijft!


EVEN VOORSTELLEN...

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300.000 Indische Nederlanders en 12.000 Molukkers.

Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.

Dienstverleners van Pelita bieden waar nodig individuele ondersteuning zoals onze vrijwilligers van de Gotong Royong.

Onze collectieve dienstverlening is gericht op het bevorderen van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke hulpvragen. Dit gebeurt via onze diverse ontmoetingsbijeenkomsten in het land.

Met het programma Contextgebonden Zorg werkt Pelita samen met haar netwerk van partnerorganisaties aan een brug tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Met de actieve overdracht van kennis en ervaring aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wil Pelita passende welzijn & zorg voor de doelgroep realiseren: een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (=contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten (=cultuursensitief), zo nodig meegegeven aan de hand van het project Djalan Pienter

Met het programma Cliëntondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij - waar van belang - ook aanspraken op de wetten voor oorlogsgetroffenen worden betrokken.

 

 

 

Zie onze pitch.

 

 

 

Zie ook onze trailer Van opvang naar zorg - 70 jaar Stichting Pelita. U kunt ook de gehele film bekijken.

 

 

SINTI EN ROMA

In opdracht van het Ministerie van VWS draagt Pelita ook bij aan de uitvoering van het Beleidskader Participatie & Emancipatie voor de Sinti en Roma.

Met het Joods Maatschappelijk Werk zorgt Pelita in nauwe samenwerking met Stichting 1940-1945 ook voor hulp bij de aanvraag voor slachtoffers van de NS-transporten WO-II.

 


FOLDERS IVM STRESS EN HET CORONAVIRUS

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar van Pelita partner is, biedt een aantal folders over stress en het coronavirus.

 

* voor mensen die in isolatie of quarantaine zitten: deze folder is bedoeld voor mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus;

* tijdens sociale onthouding: deze folder is bedoeld voor iedereen die vanwege de maatregelen in Nederland minder sociale contacten heeft

* informatie voor mensen met PTSS


FOLDER 'ADVIEZEN VOOR COMMUNICATIE MET OUDEREN IN CORONACRISIS'

 

Zie ook deze folder van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voor communicatie met ouderen tijdens de coronacrisis.


TELEFONISCHE RAPPORTAGES

Mocht u denken dat Pelita wegens de coronacrisis niet meer rapporteert, dan hebt u het mis.

De rapportages doen we nu namelijk telefonisch!

Dus mocht u behoefte hebben aan uitbreiding van huishoudelijke hulp, sociaal vervoer, verhuiskosten of andere aanvullende wensen hebben, dien dan rustig uw aanvullende aanvraag in. Zie hier.

Mocht u nog nooit aanspraak hebben gemaakt op de oorlogswetten, zie dan hier hoe u een eerste aanvraag kunt indienen.

En zie hier hoe u een hernieuwde aanvraag kunt indienen.


VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wilt u zich graag inzetten als vrijwilliger voor Pelita, bijvoorbeeld in het kader van de Indische Eettafel in Hilversum of de Gotong Royong in Den Haag? Bekijk dan onze vacatures.


HELP PELITA HELPEN, WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Neem dan contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Reggie Baay, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Wouter Muller, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager en Hans Wijers.