• Home
    Contact
  • Home
    Ondersteuning
  • Home
    Aandacht

Home

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.

Stichting Pelita begeleidt hen bij hun aanvraag voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, verwijst hen eventueel door naar maatschappelijk werk en spant zich in voor informele netwerken op het gebied van cultuurspecifieke zorg waarvoor het scholing verzorgt.

Met haar Masoek Sadja's, Indische Eettafels, Molukse Ouderendagen en bijeenkomsten voor de naoorlogse generaties faciliteert Stichting Pelita hen in hun behoefte aan onderling contact.

Door zich in te zetten voor de jaarlijkse herdenkingen probeert Stichting Pelita de ervaringen van haar doelgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Bersiap onder de aandacht te houden. 

Mocht deze introductie volkomen nieuw voor u zijn, kijk dan naar de filmpjes op Virtueel Indië.

 

KAART INDISCH VERZET

Tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van Verzet op 12 december j.l. hebben Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita de Kaart van Indisch Verzet gelanceerd.

Met deze Kaart willen de instellingen de veelal onbekende verhalen van verzet tegen de Japanse bezetting in Nederlands-Indië vertellen.

Ben je benieuwd wie in verzet kwam en welke vormen dit Indische verzet aannam, ontdek dan nu de verhalen op kaartvanindischverzet.nl

IDENTITEIT IN DOCUMENTAIRES VAN DE INDISCHE TWEEDE GENERATIE

Pamela Pattynama gaat 15 december aan de hand van filmfragmenten in op de zoektocht naar identiteit van naoorlogse generaties. Dit doet ze tijdens de Pelita-bijeenkomst voor naoorlogse generaties in Baarn.

 

Zie hier verder informatie.

NIEUWSBRIEF

Zie onze laatste nieuwsbrief. De opmaak van de volgende nieuwsbrief ondervindt hopelijk minder hinder van de transitie... 

 HELP PELITA HELPEN. WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Wilt u Vriend worden, ons iets schenken of nalaten, zie dan onze ANBI-gegevens en neem contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Liesbeth List, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager, Rocky Tuhuteru en Hans Wijers.