• Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home

Home

FILM 'THE PAST ENDED ON MANGOSTREET' TIJDENS NAOORLOGSE GENERATIEBIJEENKOMST

Op zaterdag 30 oktober zal tijdens de Pelita Naoorlogse Generatiebijeenkomst in Museum Sophiahof in Den Haag de indringende film ‘The Past Ended on Mangostreet’ worden vertoond.

De film gaat over de Australiër Thomas Watson die naar het oorlogsverleden van zijn Nederlandse grootmoeder Yvonne Holman op zoek gaat. Zij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Lampersari in Semarang geïnterneerd. 

Tijdens de bijeenkomst zullen Thomas Watson en regisseur Jean Baptiste Brelière aanwezig zijn, zodat er in het tweede helft van de bijeenkomst eventueel vragen gesteld kunnen worden. Wanneer u belangstelling heeft om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u zich opgeven via ons e-mailadres: info@pelita.nl. 

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Ed Roso: 06-28666198.


LANDELIJKE NAOORLOGSE GENERATIEDAG OP 4 DECEMBER

Op zaterdag 4 december 2021 organiseert Stichting Pelita een grote landelijke Dag voor de Naoorlogse Generaties op Landgoed Bronbeek in Arnhem. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en informatie. Zo is er een informatiemarkt en worden er meerdere lezingen gehouden met een interactief karakter. Ook wordt er aandacht besteed aan de hulpverlening ten behoeve van de naoorlogse generatie. Onze leden van het Comité van Aanbeveling, Reggie Baay en Adriaan van Dis, hebben hun medewerking al toegezegd. 

De toegangsprijs is €15,00, inclusief lunch. Wanneer u geïnteresseerd bent om aan deze dag deel te nemen dan kunt u zich opgeven via de e-mail: info@pelita.nl en kunt u het bedrag overmaken op het bankrekeningnummer van stichting Pelita. 

Het bankrekeningnummer is: NL05INGB0000515000, onder vermelding van Landelijke Pelita Naoorlogse Generatiedag.

Voor vragen heeft kunt u contact opnemen met Anneke Ruff (06-83441619) of Ed Roso (06-28666198). 

We hopen u op 4 december aanstaande te verwelkomen in Arnhem!


OPROEP: DEELNAME AAN PLATFORM PELITA NAOORLOGSE GENERATIES

Stichting Pelita lanceert binnenkort het online Platform Pelita Naoorlogse Generaties (geboren na 27 december 1949) op deze website. Het doel van het platform is elkaar inspireren, informeren, en het aanbieden van verschillende vormen van dienst- en hulpverlening. 

Stichting Pelita hecht er belang aan dat zoveel mogelijk leden van de Naoorlogse Generaties, maar ook professionals en organisaties, op de hoogte zijn van elkaars bestaan en activiteiten en dat dit ook op één plek is terug te vinden. Daarmee kunnen we elkaar ook versterken. Het Platform Pelita Naoorlogse Generaties is daar een middel toe: vinden en gevonden worden. 

Bent u als persoon of organisatie professioneel actief met en voor de Naoorlogse Generaties? Bijvoorbeeld in zorg, welzijn of in het onderwijs? Wilt u met uw activiteiten en inspiratie de dienst- en hulpverlening aan de Naoorlogse Generaties aanbieden en versterken? Meldt u dan aan.

Voor meer informatie of aanmelding: stuur een bericht naar info@pelita.nl o.v.v. Platform Pelita NOG. Wij nemen dan contact met u op. 


PELITA EN COVID-19

Wij hopen dat u en uw naasten het goed maken. De afgelopen periode was zwaar en iedereen kijkt er naar uit om elkaar weer onbekommerd te kunnen treffen. De overheid neemt nu stapsgewijs maatregelen om meer activiteiten mogelijk te maken.  

Pelita hecht er aan geen onderscheid te maken ‘aan de deur’. Dit betekent dat wij bij onze bijeenkomsten nog steeds de 1,5 meter afstand in acht nemen en niet naar QR-codes zullen vragen. Er zal dus nog steeds een minder groot aantal bezoekers aanwezig kunnen zijn en i.v.m. het beperkt aantal plaatsen moet men zich aanmelden. Ook al gaan we ‘terug naar normaal’, een normale Masoek Sadja kan dus nog steeds niet plaatsvinden.

Een QR-check zal uitsluitend plaatsvinden als de verhuurder van een locatie dit eist en de QR-check ook zelf uitvoert.

Heeft u een afspraak voor een persoonlijke gesprek in het kader van onze wettelijke en sociale dienstverlening? Dan gelden dezelfde maatregelen: desinfecteer uw handen en houd 1,5 meter afstand. Heeft u klachten, of heeft een huisgenoot klachten, dan vragen we u dit vooraf telefonisch te melden bij de Pelita-medewerker. In overleg zal het gesprek dan telefonisch of op een ander tijdstip plaatsvinden. 


VRIJWILLIGER VOOR PELITA WORDEN?

Voor het team van de Pelita Masoek Sadja Assen zijn we per 1 januari 2022 op zoek naar nieuwe vrijwilligers bij voorkeur van de tweede en derde generatie. We bieden een goede kilometervergoeding, eens per jaar een geheel verzorgde Pelita vrijwilligersdag, en werken in een klein, warm en enthousiast vrijwilligersteam met hart voor ouderen uit voormalig Nederlands-Indië. De Masoek Sadja Assen wordt vijfmaal per jaar op een zaterdagmiddag gehouden in wijkcentrum De Componist te Assen, en biedt ontmoeting en een afwisselend programma voor Indische en Molukse ouderen van de eerste en tweede generatie. 

We zoeken vrijwilligers voor de volgende functies:

-Coördinator. Verantwoordelijk voor contacten met het wijkcentrum waar de bijeenkomsten worden gehouden, de planning en programma's van de bijeenkomsten, het contracteren van bands en de Indische catering.

-Penningmeester. Verantwoordelijk voor de kas bij entree, en bijhouden van inkomende en uitgaande gelden op een eenvoudig boekhoudformulier.

-Secretaris. Verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie van het bezoekersbestand en uitnodigingen van de bijeenkomsten.

-Vrijwilliger voor hand en spandiensten; helpen inrichten en opruimen van de zaal, en assisteren van bezoekers in de zaal.

De gemiddelde tijdsinvestering komt neer op twee tot maximaal vier uur per week.

Voor verdere informatie, neem contact op met Theo Boiten, regio coördinator Pelita Noord Nederland, tel. 06-13521353, email t.boiten@pelita.nl


AL WEER ENKELE PELITA ACTIVITEITEN VAN START

In een aantal delen van Nederland zijn de vrijwilligers van Pelita, alweer begonnen met de organisatie van Indische Eettafels en Masoek Sadja's, weliswaar met een beperkt aantal bezoekers en strikte coronaregels. 

Kijkt u hier voor de actuele informatie: Indische Eettafels en Masoek Sadja's (waaronder een met een theatervoorstelling).

In Nijmegen begint op 29 augustus een reeks literaire lezingen in de Indische Literaire Salon.

En ook de Pelita Naoorlogse Generatiebijeenkomsten gaan weer beginnen. 

Meldt u snel aan, want door het beperkte aantal bezoekers dat we mogen ontvangen is het snel vol.


RESULTATEN ONDERZOEK NAOORLOGSE GENERATIE: BEHOEFTE AAN CONTEXTGEBONDEN EN CULTUURSPECIFIEKE ONDERSTEUNING 

“Ik had pijn, het was de pijn van mijn moeder die ze projecteerde. Maar wat is dan mijn pijn? Wie ben ik zonder de pijn van mijn moeder?” 

Deze uitspraak van een geïnterviewde dame met een Indische achtergrond is illustratief voor de ervaring van veel mensen uit de naoorlogse generatie; de kinderen van oorlogsgetroffenen. Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita en Stichting Het Nederlands Veteraneninstituut zien zich steeds meer met hun hulpvragen geconfronteerd, en vroegen Leyden Academy on Vitality and Ageing om de wensen en behoeften van de naoorlogse generatie in kaart te brengen.

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is van september 2020 tot mei 2021 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste conclusie was dat er onder hen veel specifieke vragen en behoeften leven en dat er van daaruit behoefte is aan contextgebonden en cultuurspecifieke ondersteuning.

Herkenning en erkenning

Uit het onderzoek komen heel diverse behoeftes en hulpvragen naar voren. Deze variëren van informatieve, kennis- en sociaal-culturele activiteiten tot specifieke zorg voor problemen in het dagelijks leven, fysieke en vooral psychische klachten: van onrust en depressieve gevoelens tot diagnoses zoals PTSS en angststoornissen.

Ook leefden er vragen over hun herkomst en over hun ervaringen en achtergrond in relatie tot die van anderen. Centraal hierbinnen staan kwesties rondom herkenning en erkenning. Dit betreft processen omtrent de individuele (bijvoorbeeld erkenning dat je ervaringen er mogen zijn en ertoe doen) en collectieve identiteitsvorming (zoals kennis over je (familie)geschiedenis om ervaringen te kunnen plaatsen, en je relateren aan anderen zonder angst voor veroordeling of onbegrip), die gevormd zijn door hun ervaringen toen ze opgroeiden met ouders die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden.

Jolanda Lindenberg, onderzoeker bij Leyden Academy, licht toe: ”Veel geïnterviewden worstelen met kwesties die raken aan heel fundamentele vragen zoals: heb ik recht op geluk en plezier? Doet mijn lijden ertoe? En hoe kan ik de ervaringen van mijn ouders goedmaken? Dit soort vragen kunnen zwaar op mensen drukken, en ertoe leiden dat zij vastlopen.”

Lees hier verder over het onderzoek. 

Het gehele onderzoek is hier te downloaden.


NIEUW SPREEKUUR IN UTRECHT OVERVECHT 

Sylvia Hiert, Regiocoördinator Midden Nederland, houdt tweewekelijks (de even weeknummers) op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur spreekuur in buurtcentrum De Dreef in Utrecht. De eerstvolgende keer is op 29 juni. Adres: Schooneggedreef 27c, 3562 GG Utrecht.

Houd wel rekening met de vakantiesluiting van het buurtcentrum in juli en augustus. U kunt dan het beste van te voren even bellen met Sylvia Hiert, 06-1099 1336. 


FRIDUS STEIJLEN OVER ONDERZOEK DEKOLONISATIE 

De resultaten van het onderzoek 'Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950' worden op 17 februari 2022 gepresenteerd. Door de coronapandemie later dan aanvankelijk gepland.

Binnen de Molukse gemeenschap leven veel vragen over het onderzoek. De Landelijke Stichting Molukse Ouderen en Stichting Pelita namen het initiatief om een van de onderzoekers, professor Fridus Steijlen, in een kort interview met redacteur Charlie Munster van het tijdschrift Marinjo, uit te laten leggen wat de doelstellingen zijn van het onderzoek. 

U kunt hier de hele film bekijken. TOOLBOX VOOR CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG

De Cultuurkist, samengesteld door Stichting Pelita, is speciaal bestemd voor activiteiten met ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en Indonesië. Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen onderdelen uit de Cultuurkist inzetten in bijvoorbeeld dagbestedingsprogramma’s.

Het is een ‘levende’ toolbox die steeds wordt aangevuld met nieuwe methoden, inzichten en materialen. Stichting Pelita blijft op zoek naar relevant materiaal om de Cultuurkist aan te vullen.

Heeft u een suggestie waarvan u vindt dat de Cultuurkist niet zonder kan? Neem dan contact op via info@pelita.nl, o.v.v. Cultuurkist. 

Lees hier meer nieuws over de Cultuurkist.


MASOEK SADJA´S EN INDISCHE EETTAFELS

De coronapandemie duurt nog voort maar inmiddels zijn de versoepelingen dusdanig dat er weer wat mogelijk is. Op een aantal plaatsen in Nederland worden alweer Msaoek Sadja's en Indische Eettafels georganiseerd, zij het kleinschalig en aangepast aan de coronavoorschriften. 

Onderstaand treft u een overzicht van de namen en contactgegevens aan per regio, die u alle werkdagen tijdens werktijd kunt bellen:

Theo Boiten (Noord) 06-13521353

Monique Coers (Noord-Holland) 06-30761180

Stefanie Hehalatu (Limburg) 06-30994306

Sylvia Hiert (Midden) 06-10991336

Stan Hoestlandt (West) 06-13246181

Sylvia Huisman (Eindhoven-Den Bosch) 06-13517056

Peter van Riel (Gelderland) 06-13523093

Kees Schepel (Zeeland-Noord-Brabant) 06-13521570

Josselien Verhoeve (Overijssel) 06-26949275

Anneke Ruff (Amsterdam e.o.) 06-83441619

Voorts is Ed Roso, ter vervanging van zijn spreekuur in Museum Sophiahof (Den Haag), bereikbaar via 06-28666198. 

Bel voor specifieke vragen over de oorlogswetten als Wuv, Wubo of AOR naar Rene van Dijk op 06-13253538.

Daarnaast zorgen wij er uiteraard ook voor dat ons algemene nummer 088 - 330 51 11 voor u bereikbaar blijft!


EVEN VOORSTELLEN...

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300.000 Indische Nederlanders en 12.000 Molukkers.

Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.

Dienstverleners van Pelita bieden waar nodig individuele ondersteuning zoals onze vrijwilligers van de Gotong Royong.

Onze collectieve dienstverlening is gericht op het bevorderen van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke hulpvragen. Dit gebeurt via onze diverse ontmoetingsbijeenkomsten in het land.

Met het programma Contextgebonden Zorg werkt Pelita samen met haar netwerk van partnerorganisaties aan een brug tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Met de actieve overdracht van kennis en ervaring aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wil Pelita passende welzijn & zorg voor de doelgroep realiseren: een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (=contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten (=cultuursensitief), zo nodig meegegeven aan de hand van het project Djalan Pienter

Met het programma Cliëntondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij - waar van belang - ook aanspraken op de wetten voor oorlogsgetroffenen worden betrokken.

 

 

 

Zie onze pitch.

 

 

 

Zie ook onze trailer Van opvang naar zorg - 70 jaar Stichting Pelita. U kunt ook de gehele film bekijken.

 

 

SINTI EN ROMA

In opdracht van het Ministerie van VWS draagt Pelita ook bij aan de uitvoering van het Beleidskader Participatie & Emancipatie voor de Sinti en Roma.

Met het Joods Maatschappelijk Werk zorgt Pelita in nauwe samenwerking met Stichting 1940-1945 ook voor hulp bij de aanvraag voor slachtoffers van de NS-transporten WO-II.

 


FOLDERS IVM STRESS EN HET CORONAVIRUS

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar van Pelita partner is, biedt een aantal folders over stress en het coronavirus.

 

* voor mensen die in isolatie of quarantaine zitten: deze folder is bedoeld voor mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus;

* tijdens sociale onthouding: deze folder is bedoeld voor iedereen die vanwege de maatregelen in Nederland minder sociale contacten heeft

* informatie voor mensen met PTSS


FOLDER 'ADVIEZEN VOOR COMMUNICATIE MET OUDEREN IN CORONACRISIS'

 

Zie ook deze folder van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voor communicatie met ouderen tijdens de coronacrisis.


TELEFONISCHE RAPPORTAGES

Mocht u denken dat Pelita wegens de coronacrisis niet meer rapporteert, dan hebt u het mis.

De rapportages doen we nu namelijk telefonisch!

Dus mocht u behoefte hebben aan uitbreiding van huishoudelijke hulp, sociaal vervoer, verhuiskosten of andere aanvullende wensen hebben, dien dan rustig uw aanvullende aanvraag in. Zie hier.

Mocht u nog nooit aanspraak hebben gemaakt op de oorlogswetten, zie dan hier hoe u een eerste aanvraag kunt indienen.

En zie hier hoe u een hernieuwde aanvraag kunt indienen.


VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wilt u zich graag inzetten als vrijwilliger voor Pelita, bijvoorbeeld in het kader van de Indische Eettafel in Hilversum of de Gotong Royong in Den Haag? Bekijk dan onze vacatures.


HELP PELITA HELPEN, WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Neem dan contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Reggie Baay, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Wouter Muller, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager en Hans Wijers.