• Home
    Contact
  • Home
    Ondersteuning
  • Home
    Aandacht

Home

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.

Stichting Pelita begeleidt hen bij hun aanvraag voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, verwijst hen eventueel door naar maatschappelijk werk en spant zich in voor informele netwerken op het gebied van cultuurspecifieke zorg waarvoor het scholing verzorgt.

Met haar Masoek Sadja's, Indische Eettafels, Molukse Ouderendagen en bijeenkomsten voor de naoorlogse generaties faciliteert Stichting Pelita hen in hun behoefte aan onderling contact.

Door zich in te zetten voor de jaarlijkse herdenkingen probeert Stichting Pelita de ervaringen van haar doelgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Bersiap onder de aandacht te houden. 

Mocht deze introductie volkomen nieuw voor u zijn, kijk dan naar de filmpjes op Virtueel Indië.

 

DRINGEND VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR INDISCHE EETTAFEL AMERSFOORT GEZOCHT!

U houdt van organiseren, met mensen werken en U bent een teamplayer.
Ook heeft u affiniteit met Indische en Molukse ouderen.
U wordt ondersteund door de regio-coördinator Midden-Nederland, dus hoeft u niet alles alleen te doen.
Uw team is een groep bevlogen vrijwilligers; ze zijn uitstekend op elkaar ingespeeld en kennen hun gasten.


Herkent u zich hierin? Neem dan contact op met Sylvia Hiert, 06 - 109 91 336 (niet op maandag).

KENNIS & KUNDE VRAAGT

Stichting Pelita inventariseert momenteel materiaal dat inzetbaar en toepasbaar is in de cultuursensitieve en contextgebonden zorg voor Indische en Molukse ouderen. Het gaat zowel om educatieve hulpmiddelen als materiaal dat recreatief, ontspannend of zelfs therapeutisch kan worden ingezet.

De inventaris moet uitmonden in een databank die toegankelijk is voor zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de zorg voor de Indische en Molukse doelgroep.

Ook zouden we graag in contact komen met de makers/ontwikkelaars  van materialen en methodieken om te bespreken of er een gedeelde wens is om deze breder beschikbaar te stellen en op welke wijze we dat in gezamenlijkheid het beste kunnen doen.

Meer informatie bij Peter van Riel
p.van.riel@pelita.nl

7E PELITA-HERINNERINGSREIS!

Van 3 tot 30 september is er dit jaar weer een herinneringsreis door Java. Dit, onder leiding van Wieteke van Dort en reisorganisator Antonio Meijer.

Hier vindt u meer informatie.

 

PELITA ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zowel voor Pelita Cliëntondersteuning in Noord Nederland als voor de Gotong Royong in Den Haag en de Indische Koffietafel in Deventer is Pelita op zoek naar vrijwilligers! Zie hier.

 

NIEUWSBRIEF

Zie onze meest recente nieuwsbrief.

 HELP PELITA HELPEN. WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Wilt u Vriend worden, ons iets schenken of nalaten, zie dan onze ANBI-gegevens en neem contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Liesbeth List, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager, Rocky Tuhuteru en Hans Wijers.