• Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home

Home

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.

Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.

Dienstverleners van Pelita bieden waar nodig individuele ondersteuning zoals onze vrijwilligers van de Gotong Royong.

Onze collectieve dienstverlening is gericht op het bevorderen van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke hulpvragen. Dit gebeurt via onze diverse ontmoetingsbijeenkomsten in het land.

Met het programma Contextgebonden Zorg werkt Pelita samen met haar netwerk van partnerorganisaties aan een brug tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Met de actieve overdracht van kennis en ervaring aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wil Pelita passende welzijn & zorg voor de doelgroep realiseren: een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (=contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten (=cultuursensitief), zonodig meegegeven aan de hand van het project Djalan Pienter

Met het programma Cliëntondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij - waar van belang - ook aanspraken op de wetten voor oorlogsgetroffenen worden betrokken.

 

 

 

Zie onze pitch.

 

 

 

Zie ook onze trailer Van opvang naar zorg - 70 jaar Stichting Pelita.

 

SINTI EN ROMA

In opdracht van het Ministerie van VWS draagt Pelita ook bij aan de uitvoering van het Beleidskader Participatie & Emancipatie voor de Sinti en Roma.

Met het Joods Maatschappelijk Werk zorgt Pelita in nauwe samenwerking met Stichting 1940-1945 ook voor hulp bij de aanvraag voor slachtoffers van de NS-transporten WO-II.

 


NIEUWS

Hieronder vindt u het meest actuele of dringende nieuws.

Klik hier voor verder nieuws.

Zie ook onze digitale nieuwsbrief en ons blad Pelita Nieuws.

 


ROCKY TUHUTERU NIEUWE DIRECTEUR STICHTING PELITA


Op 1 maart wordt Rocky Tuhuteru (1959) benoemd tot directeur van Stichting Pelita. Hij volgt hiermee Harriet Ferdinandus op die na 20 jaar directeurschap met pensioen gaat.

Jan-Wilke Reerds, voorzitter raad van bestuur Stichting Pelita: “Ik ben heel blij dat Rocky Tuhuteru zich op deze manier aan Pelita verbindt. Zijn enorme kennis, betrokkenheid en netwerk in de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland en zijn ruime ervaring met communicatiestrategiën en positionering van organisaties maken hem tot de ideale directeur om het werk van Stichting Pelita verder vorm te geven.”

Rocky Tuhuteru: “Ik ken Stichting Pelita al jaren en verheug me erop met mijn kennis van de cultuur en context van Indische Nederlanders en Molukkers te kunnen bijdragen aan de versterking van hun welzijn.”

Rocky Tuhuteru is bekend geworden als radio- en televisiepresentator, maar hij is daarnaast in de journalistiek werkzaam geweest als verslaggever, regisseur en producer. Hij heeft voor verschillende omroepen gewerkt waaronder de NOS, KRO, NCRV, NTR, NPS en AT5. Sinds 2002 had hij zijn eigen media- en communicatiebureau Tuhuteru en Partners in Den Haag. Hij heeft inmiddels zijn taken bij dit bureau neergelegd en zich teruggetrokken als directeur en aandeelhouder van Tuhuteru en Partners om zich volledig op Pelita te richten.

Stichting Pelita is de landelijke welzijnsorganisatie die zich inzet voor hen die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog vanuit het voormalig Nederlands-Indië naar Nederland zijn gekomen. Pelita begeleidt aanvragen in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, organiseert passende zorg en biedt sociale dienstverlening: een breed pakket aan diensten gericht op het versterken van zelfredzaamheid, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het voorkomen en verminderen van sociaal isolement.


VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wilt u zich graag inzetten als vrijwilliger voor Pelita, bijvoorbeeld in het kader van de Indische Eettafel in Hilversum of de Gotong Royong in Den Haag? Bekijk dan onze vacatures.


HELP PELITA HELPEN, WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Neem dan contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Reggie Baay, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Liesbeth List, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager, Rocky Tuhuteru en Hans Wijers.