• werkzaamheden voor een Masoek Sadja of Indische Eettafel
 • werkzaamheden voor een Masoek Sadja of Indische Eettafel
 • werkzaamheden voor een Masoek Sadja of Indische Eettafel
 • werkzaamheden voor een Masoek Sadja of Indische Eettafel
 • werkzaamheden voor een Masoek Sadja of Indische Eettafel
 • werkzaamheden voor een Masoek Sadja of Indische Eettafel
 • werkzaamheden voor een Masoek Sadja of Indische Eettafel

werkzaamheden voor een Masoek Sadja of Indische Eettafel

 • inkopen of verzamelen van prijsjes voor de bingo of loterij;
 • inkopen of vervaardigen van aankleding voor de locatie;
 • opstellen van wervende tekst voor flyer, wijk- of buurthuiskrant;
 • inrichten van de locatie zoals het plaatsen van tafels, stoelen en decoratiemateriaal; 
 • klaarzetten van het servies en opvang van de catering;
 • afstemmen van de geluidsinstallatie en beamer; 
 • ontvangst en begeleiding van band of performers; 
 • ontvangst en begeleiding van de bezoekers; 
 • innen van entree en verkoop van lootjes of bingokaarten;
 • uitvoeren van de Indische Eettafel (opscheppen, begeleiding, afruimen);
 • uitvoeren van de loterij of bingo;
 • alert zijn op mensen met wie het lichamelijk of emotioneel minder goed gaat en outreachend informeren hoe het met ze gaat; 
 • informatie geven over wat Pelita allemaal voor de doelgroep kan betekenen; 
 • doorverwijzen naar het spreekuur van de regiocoördinator; 
 • alert zijn op klachten, opmerkingen of suggesties van bezoekers/performers en deze doorgeven aan de coördinerend vrijwilliger.