• Pelita in Sophiahof
  • Pelita in Sophiahof
  • Pelita in Sophiahof
  • Pelita in Sophiahof
  • Pelita in Sophiahof
  • Pelita in Sophiahof
  • Pelita in Sophiahof

Pelita in Sophiahof

Maandag 24 juni 2019 zette theatergroep Delta Dua in de net verbouwde Sophiahof situaties op de planken die zich bij de verzorging van ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indie voor kunnen doen.

Dit, in het kader van de themadag van Pelita over contextgebonden zorg, c.q. de grote noodzaak van juiste benadering, rekening houdend met de culturele achtergrond, oorlogsverleden, migratie en eventuele aanpassingsproblemen.

 

Integraal in de voorstelling legden Pelita-medewerkers Petra Beurskens, Monique Coers en Monique van Bruggen uit op welke wijze het Programma Contextgebonden Zorg bijdraagt aan passende zorg voor Indische en Molukse ouderen.

 

 

Aanvullend gingen Ingrid Verborgt van Haags Ontmoeten en Pelita-medewerker Stan Hoestlandt (Gotong Royong Den Haag) in op ouderen en mantelzorg in Den Haag.

 

 

Schrijver en publicist Reggie Baay sprak bovendien aan de hand van zijn boek Het kind met de Japanse ogen over generatieproblematiek.

De middag was ondanks de warmte drukbezocht en het publiek was erg enthousiast over de wijze waarop de noodzaak en meerwaarde van het Programma Contextgebonden Zorg samen met Delta Dua over het voetlicht werd gebracht.

Hieronder vindt u een verdere impressie van die dag: