Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is, klik dan hier

Februari 2022

Begeleidingsprogramma's Impact Dekolonisatieonderzoek

Op 17 februari werden de resultaten bekend gemaakt van het dekolonisatieonderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Naar aanleiding hiervan verwachten Stichting Pelita, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Nederlands Veteraneninstituut dat de uitkomsten veel los maken bij betrokkenen, hun naasten en nazaten. Daarom starten deze organisaties met een speciale reeks begeleidingsprogramma’s, bestemd voor iedereen met een achtergrond in Nederlands-Indië. 

 

Er zullen overal in het land kleinere gespreksgroepen worden georganiseerd, waarin ruimte is voor individuele aandacht en waar betrokkenen zich gehoord en gesteund voelen en herkenning bij elkaar kunnen vinden. De onderzoekers geven uitleg geven over de bevindingen van het onderzoek. De aanwezige medewerkers en maatschappelijk werkers van de drie organisaties zullen de deelnemers begeleiden bij meer persoonlijke vragen en emoties. Het programma werd mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

 

Houd onze website in de gaten voor de bijeenkomsten.

Contactpunt Impact Dekolonisatieonderzoek

Er is ook, in opdracht van het ministerie van VWS, een contactpunt opgezet voor mensen met vragen over het onderzoek of die hun verhalen en emoties graag aan iemand willen vertellen.

 

Wilt u verder praten, dan kunt u contact opnemen met Stichting Pelita via 088-3305111 of via mailadres contactpunt@pelita.nl. 

 

Veteranen en hun naasten kunnen terecht bij het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut via 088-3340000.

Livestream programma 'Wat betekent dit onderzoek voor mij?'

Voorafgaand aan de publicatie van de onderzoeksresultaten werd op zaterdag 12 februari een digitaal programma uitgezonden waarin werd ingegaan op de doelstellingen van het onderzoek. Twee onderzoekers, prof. dr. Fridus Steijlen en dr. Esther Captain, gaven een toelichting: wat is er onderzocht? Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Wat was de aanleiding van het onderzoek?

 

Daarnaast kwamen verschillende betrokkenen aan het woord, zoals Henriette van Raalte-Geel die als klein meisje de Japanse bezetting en de bersiap meemaakte. Noes Ririhena was in dienst van het KNIL tijdens de Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsstrijd, en Jickey Traxel (derde generatie) vertelde welke rol deze geschiedenis van oorlog en geweld binnen haar familie nog steeds heeft. De bijeenkomst werd gepresenteerd door Wim Manuhutu. 

 

U kunt hier het hele programma terugkijken.

Pelita Literaire Salon in teken van Dekolonisatieonderzoek

Goed nieuws! Door de versoepelingen zijn er nu meer plaatsen beschikbaar voor Pelita's Literaire Salon in het Oud Burgeren Gasthuis op 27 februari a.s.

 

Eveline Buchheim (NIOD) en Anne-Lot Hoek (Universiteit van Amsterdam) zijn te gast. Anne-Lot Hoek schreef ‘De strijd om Bali. Imperialisme, verzet en onafhankelijkheid 1846-1950’ en Eveline Buchheim werkte mee aan de delen ‘Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949’ en ‘Sporen vol betekenis. Getuigen & tijdgenoten’.

 

Voor deze gelegenheid leidt historicus Ron Stevens het debat. Presentatie en begeleiding door Peter van Riel. Ook zijn andere medewerkers van Pelita aanwezig.

 

Zondag 27 februari, OBG, Prof. Cornelissenstraat 2, Nijmegen.
Aanvang 13:00 uur, entree 5 euro. 

 

Aanmelding is verplicht! Dat doet u via steunpuntnijmegen@pelita.nl

Talkshow Dekolonisatieonderzoek

U kunt op zaterdag 26 februari a.s. in Museum Sophiahof in gesprek met twee onderzoekers van het onderzoek 'Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’.

 

Onno Sinke was samen met Esther Captain verantwoordelijk voor het deelonderzoek naar de periode die in Nederland bekend staat als de bersiap. Hij vertelt o.a. over hoe dit geweld niet los kan worden gezien van de gewelddadigheden tussen diverse andere bevolkingsgroepen en actoren in Indonesië op hetzelfde moment.

 

Fridus Steijlen voerde samen met Eveline Buchheim en Stephanie Welvaart het project Getuigen & Tijdgenoten uit, waarin mensen die de periode tussen 1945 en 1950 in Indonesië meemaakten hun persoonlijke verhalen delen. Fridus Steijlen zal in zijn presentatie dieper ingaan op o.a. de vraag hoe persoonlijke getuigenissen zich verhouden tot historische feiten en wat de waarde ervan is.

 

Deze twee onderzoekers houden een korte presentatie. Daarna is er gelegenheid om uw vragen te stellen en met de onderzoekers in afzonderlijke groepen in gesprek te gaan. Er zullen ook mensen van Pelita aanwezig zijn indien u na de bijeenkomst de behoefte heeft om met iemand verder te praten. 

 

De Talkshow start om 14.30 uur en is gratis toegankelijk. Kijk voor het gehele programma op de website van Museum Sophiahof

 

Let op! Vanwege de beperkte capaciteit wordt alleen toegang verleend na aanmelding. Stuur een mail naar info@museumsophiahof.nl, o.v.v. Talkshow 26 februari, uw voorletter en achternaam.

Pelita in reactie kabinet en NOS Journaal

Het past niet helemaal bij onze bescheiden aard maar wel belangrijk om te vermelden: we zijn genoemd in de eerste reactie van het kabinet op de uitkomsten van onderzoeksprogramma 'Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950'. Ook het NOS Journaal besteedde aandacht aan Stichting Pelita.

 

Over het begeleidingsprogramma Impact Dekolonisatieonderzoek zegt de brief o.a. het volgende: "Het kabinet hoopt dat dit onderzoek helpt deze beladen periode een plaats te geven in de Nederlandse geschiedenis die recht doet aan de historische feiten. Het kabinet zal daaraan actief een bijdrage leveren, in het verlengde van reeds bestaande initiatieven. Het kabinet financiert een publieksprogramma met dialoogsessies met de Indische en Molukse gemeenschap en veteranen. Dit programma wordt uitgevoerd door Stichting Pelita, Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Nederlands Veteraneninstituut. Leest u hier de gehele kamerbrief.

 

In het NOS Journaal maakte de directeur van Stichting Pelita zijn opwachting, in het decor van de tentoonstelling ONS LAND in Museum Sophiahof. De reportage is te zien vanaf 22'20 minuten. 

Kopi Kecil Krea: Samen Zingen

Op 8 maart is er weer een Kopi Kecil Krea in Museum Sophiahof. We gaan samen de klassiekers zingen die bekend zijn uit de tijd in Indië of die door onze ouders of grootouders werden gezongen. Ook nieuwe liedjes voor jong en oud komen aan bod, van alles passeert de revue.

 

Kosten: € 3,-. Van 10.00 tot 12.00 uur. Adres: Sophialaan 10, Den Haag.

 

Informatie en inschrijving: Cynthia Pietersen (KOO): cynthia@koo.nl, 06-1975 0309, of Stan Hoestlandt (Stichting Pelita): s.hoestlandt@pelita.nl, 06-1324 6181.

Indische Buurten in Pelita Nieuws

In iedere editie van ons magazine Pelita Nieuws wordt een Indische buurt in een Nederlandse gemeente beschreven: buurten met straatnamen die verwijzen naar het koloniale verleden. In de decembereditie kunt u lezen hoe betrokken burgemeesters van Barneveld een aantal straten vernoemden naar verschillende Molukse eilanden, om de binding met de Molukse gemeenschap in Barneveld tot uitdrukking te brengen. Meer hierover leest u hier.

 

In de komende Pelita Nieuws van februari staat de Indische Buurt in Lelystad centraal. Wilt u ook Pelita Nieuws in uw brievenbus ontvangen voor een jaarlijkse bijdrage van € 25,-? Meldt u dan hier aan.

Terugkijken start jubileumjaar Stichting Pelita

U heeft het misschien al op onze website en social mediakanalen voorbij zien komen: de aftrap van het jubileumjaar van Stichting Pelita. De livestream werd uitgezonden op 20 januari en gepresenteerd door Hans Goedkoop. 

 

Te gast waren de Pelitamedewerkers Josselien Verhoeve en Stefanie Hehalatu en onze vrijwilligers Cynthia Pietersen en Babs Kemperman-Loen. Ook te gast was Marianne des Bouvrie, die het verhaal vertelt van de naoorlogse generaties en de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog.

 

Verder ziet u gesproken columns van Yvonne Keuls en Reggie Baay, beiden lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Pelita, muziek van Guus Paat en Patrick Drabe en een speciaal optreden van theatermaker Joshua Timisela.

 

Heeft u het gemist? Dan kunt u de livestream hier terugzien.

 

Wouter Muller in 'De Indische Rekening'

Heeft u 'De Indische Rekening' gezien? Ons lid van het Comité van Aanbeveling, Wouter Muller, vertelde aan presentator Hans Goedkoop over zijn ouders, de ontvangst in Nederland en over de verscheurde identiteit ("Dáár waren we Nederlanders, maar hier was het: waar komen die bruintjes vandaan?”) en hij zingt liedjes aan de keukentafel. 

 

Het tweeluik kunt u hier terugzien.

Stuur een email naar info@pelita.nl als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.