Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is, klik dan hier

Januari 2022

Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van Stichting Pelita wensen u een voorspoedig en gezond 2022!

 

Zoals u ziet starten we dit jaar met een nieuw vormgegeven digitale nieuwsbrief, waarin we u als vanouds op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen en activiteiten van Stichting Pelita. 

Feestelijke start 75 jaar Stichting Pelita

Dit jaar bestaat Stichting Pelita 75 jaar. En dat vieren we dit hele jaar tot en met 17 november, de oprichtingsdatum in 1947, onder het motto 'Pelita 75 Jong'.

 

We starten op 20 januari met een feestelijke kick-off die we, vanwege de coronamaatregelen, online zullen uitzenden vanuit Museum Sophiahof in Den Haag. Met gesprekken over verleden, heden en toekomst van Pelita; gesproken columns van Yvonne Keuls en Reggie Baay; muziek van vader en zoon Louis en Patrick Drabe; gesprekken met vrijwilligers en leden van de naoorlogse generatie en een vooruitblik op de speciale activiteiten tijdens ons jubileumjaar met Masoek Sadja’s XL en een Landelijke Molukse Ouderendag.

 

De livestream wordt afgesloten met een speciaal optreden van theatermaker Joshua Timisela, ook wel beschouwd als de grappigste Molukker van Nederland. Presentatie is in handen van Hans Goedkoop. 

 

'Pelita 75 Jong' is op donderdag 20 januari vanaf 14.00 uur hier te volgen.

Terugblik Landelijke Molukse Ouderendagen

Helaas kon ook vorig jaar de Landelijke Molukse Ouderendag niet doorgaan. Hopelijk kan het tijdens dit jubileumjaar wel weer. 

 

Maar Stichting Pelita en de Werkgroep Baileo, organisator van de Molukse Ouderendag, hebben voor u wel een compilatie samengesteld van de Molukse Ouderendagen vanaf 2003. Deze kunt u hier bekijken.

Nieuwe reeks Kopi Kecil Krea

In december 2021 was de laatste editie van Kopi Kecil Krea, geheel in het teken van muziek.

 

Vanwege het succes organiseren de KOO (Kunst Onderwijs Organisatie) en Stichting Pelita in 2022 weer een nieuwe reeks kunstzinnige bijeenkomsten in Museum Sophiahof. Deze vinden plaats op iedere tweede dinsdag van de maand, mits de coronamaatregelen dit toelaten.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op 8 februari van 10.00 tot 12.00 uur en gaat over batikken. Dat is een complexe techniek, die niet zo een-twee-drie in een korte workshop geleerd kan worden. Wel kan het effect nagebootst worden door op een bepaalde manier te schilderen op een stuk stof of een T-shirt. 

 

Kosten: € 3,- (Alle materialen zijn aanwezig). Mocht u zelf een voorwerp van textiel hebben dat u wilt beschilderen, aarzel niet om het mee te brengen. Adres: Sophialaan 10, Den Haag.

 

Informatie en inschrijving: Cynthia Pietersen (KOO): cynthia@koo.nl, 06-1975 0309, of Stan Hoestlandt (Stichting Pelita): s.hoestlandt@pelita.nl, 06-1324 6181.

Gebruik van de term Bersiap

Op dit moment is er een discussie gaande in diverse media rond de term Bersiap en het gebruik ervan in de tentoonstelling Revolusi! in het Rijksmuseum. Het managementteam vindt het noodzakelijk dat er rond het gebruik van de term Bersiap door Stichting Pelita geen misverstanden ontstaan.

 

Daarom benadrukken wij bij deze dat de term verwijst naar een wezenlijk onderdeel van de (oorlogs)ervaringen van een groot deel van onze doelgroep. We zullen de term dus blijven handhaven, onder andere in onze rapportages voor de aanvraag wetten oorlogsgetroffenen. 

 

Met vriendelijke groet, het managementteam van Stichting Pelita.

 

Save the Date: Nazorg Dekolonisatie Onderzoek

We lieten u al in onze nieuwsbrief van december weten dat Stichting Pelita, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Nederlands Veteraneninstituut een reeks begeleidingsprogramma's hebben samengesteld n.a.v. de presentatie van het dekolonisatieonderzoek. We verwachten dat dit veel los kan maken bij betrokkenen, hun naasten en nazaten. 

 

We hopen de eerste bijeenkomst te kunnen organiseren op 12 februari in Museum Sophiahof. Er wordt nog bekeken of, vanwege COVID-restricties, deze bijeenkomst met publiek zal plaatsvinden of online.

 

Leest u hier alvast over de programmering.

Handreiking Passende Zorg

Stichting Pelita zet haar kennis over de zorg voor ouderen met een (oorlogs)achtergrond in Nederlands-Indië ook in ten behoeve van andere groepen ouderen met oorlogservaringen.

 

Hiervoor is de handreiking 'Passende zorg en ondersteuning voor migrantenouderen' samengesteld. U kunt de handleiding hier downloaden.

Terug in de tijd: 75 jaar Pelita

Na de capitulatie van Japan in 1945 vertrokken velen naar Nederland vanuit voormalig Nederlands-Indië, waaronder oorlogsweduwe Jantina Eckenhausen-Tetzner. Zij richtte in 1947 Stichting Pelita op, vernoemd naar het koperen olielampje dat toen in de tropen als lichtbaken diende. Doel was weduwen, wezen en oorlogsinvaliden op te vangen en te begeleiden. Maar de Nederlandse overheid weigerde dit te bekostigen. 

 

Uiteindelijk wist zij een voorschot los te peuteren in Nederlands-Indië, bij luitenant-gouverneur-generaal Hubertus van Mook. Met dit voorschot van twaalf miljoen gulden werden onder andere woningen voor de repatrianten gebouwd en in juli 1948 werden de eerste opgeleverd, aan de Schaapsweg in Ede. 

 

Ook werden overal in het land plaatselijke comités opgericht om met oorlogsgetroffenen in contact te komen en te blijven. In 1949 had Stichting Pelita 35 plaatselijke comités die zich bezighielden met materiële ondersteuning en maatschappelijke begeleiding. Ze boden mensen met verdriet om verlies van familieleden en oorlogstrauma's een luisterend oor.

Pelita Nieuws December 2021

In ons tweemaandelijks magazine 'Pelita Nieuws' laten we altijd een lid van ons Comité van Aanbeveling uitgebreid aan het woord. In Pelita Nieuws van december 2021 was dat Adriaan van Dis.

 

U kunt het hele interview hier lezen.

 

In de editie van februari spreken we met Yvonne Keuls, onlangs 90 jaar geworden en alweer een nieuw boek geschreven 'Gemmetje Victoria'. 

 

Wilt u ook Pelita Nieuws in uw brievenbus ontvangen voor een jaarlijkse bijdrage van € 25,-? Meldt u dan hier aan.

Overige inzendingen Pelita Verhalenwedstrijd gepubliceerd

Een flink aantal inzenders heeft toestemming gegeven om hun verhaal op onze website te publiceren. Daar zijn we dankbaar voor. Want al hebben ze net niet gewonnen, de verhalen zijn de moeite waard om te lezen en blijven op deze manier behouden.

 

Nogmaals dank aan alle inzenders!

 

Lees hun verhalen hier.

Overgedragen oorlogstrauma's in beeld

Om nog even bij de Pelita Verhalenwedstrijd te blijven: Een van de winnaars, Marianne des Bouvrie, werd geïnterviewd door drie vwo-scholieren uit het examenjaar. Bo Lemmens, Lotte Roquas en Mila Arts maakten een profielwerkstuk en documentaire over hoe oorlogstrauma's van generatie op generatie worden overgedragen. 

 

Geweldig dat ook jongeren belang hechten aan dit onderwerp dat actueel blijft!

 

U kunt de documentaire 'Het verborgen verhaal van de oorlog' hier bekijken.

Nieuwe ronde subsidieaanvragen Collectieve Erkenning

Vanaf 15 januari tot en met 14 februari kunt u weer een subsidie-aanvraag indienen in het kader van de subsidieregeling 'Collectieve Erkenning van Indisch en Moluks Nederland'. 

 

De subsidie is bedoeld voor projecten en activiteiten op het gebied van scholing en educatie, culturele en museale activiteiten. Bijvoorbeeld het samenstellen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of maken van een dansvoorstelling.

 

Meer informatie over voorwaarden en wijze van aanvragen vindt u hier.

Nieuwe bewoners welkom in Rumah Kita

Verpleeghuis Rumah Kita is verbouwd. Daarom is er weer plaats voor nieuwe bewoners. Het verpleeghuis in Wageningen is speciaal opgezet voor Indische en Molukse ouderen. Het bijzondere karakter van dit huis blijkt uit alles. Het eten, de feestdagen, de toko, de jaarlijkse Pasar Rumah Kita. Maar ook de taal, de gewoontes en de aankleding. Kijkt u hier voor een korte impressie.

 

Ook heeft Stichting Pelita verschillende malen het scholingstraject Djalan Pienter, over contextgebonden en cultuurspecifieke zorg, kunnen uitrollen in dit verpleeghuis. 

 

Wilt u meer weten over de welke indicaties in aanmerking komen?

 

Neem dan contact op met de zorgbemiddelaars van Rumah Kita: 088 311 42 00 of stuur een mail: zorgbemiddeling@zinzia.nl

Stuur een email naar info@pelita.nl als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.