Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is, klik dan hier

Maart 2022

Samenwerking LSMO en Stichting Pelita

Op 19 maart ondertekenden de Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) en Stichting Pelita een intentieverklaring waarin samenwerking t.b.v. Molukse ouderen is vastgelegd. 

 

‘Er zijn genoeg urgente thema’s waarin samenwerking een absolute meerwaarde heeft’, aldus Pelitadirecteur Rocky Tuhuteru. Jeanny Manusiwa, programmadirecteur van LSMO: ‘Denk daarbij aan grote landelijke dossiers als verborgen armoede, dementie en de gemiddelde slechtere gezondheidstoestand van migrantenouderen. Hoe zit dat bij onze Molukse ouderen? Er valt nog veel te onderzoeken. En het is goed dat samen te doen.’ 

 

We zullen u meer vertellen over deze samenwerking in de volgende Pelita Nieuws. 

Eerste Masoek Sadja XL op 22 april

Om ons 75-jarig bestaan te vieren worden er dit jaar overal in het land extra grote Masoek Sadja's georganiseerd. De eerste is voor de mensen in het zuiden van het land: op vrijdagmiddag 22 april in Helmond. Met onder andere speciale optredens van de muzikale formatie ‘Straight’ en theatermaker Joshua Timisela komt met een bijzondere performance, Warung Anna levert een culinaire bijdrage. Zie hier de vooraankondiging.

 

Meer informatie en aanmelding via: Kees Schepel, k.schepel@pelita.nl, 06 -1352 1570 (Regiocoördinator Brabant, Zeeland) of Stefanie Hehalatu, s.hehalatu@pelita.nl, 06 - 3099 4306 (Regiocoördinator Limburg).

 

In de ochtend is er een speciaal programma voor professionals in het zuiden des lands die te maken hebben met passende ondersteuning en zorg voor ouderen uit voormalig Nederlands- Indië. Als u belangstelling heeft dan kunt u zich hier aanmelden.

 

Masoek Sadja's XL in andere regio's worden in o.a. in deze nieuwsbrief en via de regiocoördinatoren aangekondigd.

Begeleidingsprogramma's Impact Dekolonisatieonderzoek

Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van het dekolonisatieonderzoek, organiseert Stichting Pelita samen met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Nederlands Veteraneninstituut een speciale reeks begeleidingsprogramma’s. Dit zijn kleinere gespreksgroepen, waarin onderzoekers uitleg geven over de bevindingen van het onderzoek. Maar we gaan ook in op vragen als 'Wat betekent dit onderzoek voor mij en mijn familie?', 'Hoe ga ik om met losgemaakte emoties?'.

 

Er is ook begeleiding bij meer persoonlijke vragen en emoties.


De eerste data zijn (onder een klein voorbehoud) bekend: 30 april in Roermond, 7 mei in Sittard, 11 mei in Bergen op Zoom, 14 mei in Den Haag en 21 mei in Houten. De overige data in het oosten en noorden van het land worden snel bekend gemaakt. Houdt u voor meer details onze website in de gaten.

Eettafels en Masoek Sadja's weer van start! En nu ook in Roermond en Veenhuizen

Na een lange 'coronastilte' zijn er weer overal in het land reguliere Indische Eettafels en Masoek Sadja's van start gegaan. Daar zijn we heel blij mee, en complimenten aan alle vrijwilligers en bezoekers voor hun geduld en creativiteit tijdens de coronapandemie. 

 

En er is een Eettafel bijgekomen, in Roermond. En in Veenhuizen een Masoek Sadja, als opvolger van de Masoek Sadja Assen.

 

Wilt u weten waar en wanneer u weer terecht kunt? Er staan al meerdere Eettafels en Masoeks op onze website aangekondigd maar informeert u ook bij uw regiocoördinator of bij de coördinerend vrijwilliger. 

Save-the-Date: Landelijke Naoorlogse Generatiedag op 18 juni

Op zaterdag 18 juni 2022 organiseert Stichting Pelita een grote Landelijke Naoorlogse Generatiedag in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek in Arnhem. 

De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en informatie. Zo is er een informatiemarkt, vertonen we een korte documentaire en worden er meerdere interactieve lezingen gehouden. Ook is er aandacht voor de hulpverlening ten behoeve van de naoorlogse generatie. De auteurs Reggie Baay, Adriaan van Dis, Herman Keppy en Dinah Marijanan hebben hun medewerking al toegezegd. 

De Landelijke Naoorlogse Generatiedag start met een ontvangst om 10.30 uur. Het programma begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 16.15 uur. 

Sylvia Huisman na bijna 32 jaar met pensioen

Na een zeer lange loopbaan bij Stichting Pelita is onze regiocoördinator Sylvia Huisman per 1 maart jl. met pensioen gegaan. En dat na bijna 32 jaar trouwe dienst. Zeer grote dank zijn wij haar verschuldigd voor haar kennis, inzet voor onze doelgroepen, loyaliteit en initiatieven.

 

Ze begon als rapporteur voor de Wuv (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers) en de Wubo (Wet Uitkeringen Burger-oorlogsgetroffenen). Samen met vrijwilligers (en collega Kees Schepel) stond zij aan de wieg van de eerste Pelita Eettafel. Ook heeft Sylvia onder meer in het Eindhovense maatjesproject Gotong Royong geïnitieerd en begeleid. Recentelijk was Sylvia een van de drijvende krachten achter de realisatie van een Indisch Moluks Monument in Eindhoven.

Nieuwe medewerkers

Marlies van den Berg is per 1 maart onze nieuwe regiocoördinator in Noord-Holland.

 

Zij woonde van 2008 tot 2020 op Bali en was actief in het toerisme. Met o.a. deze ervaringen als reisleidster en manager ondersteunt ze nu Nederlands-Indische en Molukse ouderen.

 

 

 

 

Demi Koehl deed de opleiding International Development Studies en werkte daarna een aantal jaren bij een organisatie die onderwijsondersteuning aanbiedt op middelbare scholen.

 

Ze gaat als medewerker sociale dienstverlening aan de slag met als standplaats Diemen.

Nieuwe handreikingen van Stichting Pelita

Stichting Pelita heeft drie nieuwe handreikingen samengesteld. Bent u of kent u iemand in uw omgeving die blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsklachten heeft die terug te voeren zijn op (oorlogs)ervaringen in Nederlands-Indië tussen 1941 en 1954? Dan bestaat de mogelijkheid om aanspraak te maken op erkenning als oorlogsslachtoffer en toekenning van uitkeringen en voorzieningen in het kader van oorlogsgetroffenenwetgeving. In de handreiking 'Oorlogsgetroffenenwetten' wijzen wij u snel de weg in deze wetten, en daarnaast in de zorgwetgeving (in combinatie met de oorlogswetten). U kunt de handreiking hier downloaden.

 

De handreiking 'Ouder worden met migratie en oorlog' is bedoeld voor iedereen die in een zorgcontext in contact staat met ouderen van verschillende etniciteit met migratie en oorlogservaringen. Om passende zorg en hulp te kunnen verlenen aan ouderen met oorlogservaringen en aan migrantenouderen is het van groot belang dat er aandacht is voor de persoonlijke levenservaringen, de betekenisgeving aan het verleden en de culturele achtergrond van deze ouderen. Stichting Pelita deelt haar ervaringen uit decennia van contextgebonden en cultuursensitieve zorg en ondersteuning aan haar oorlogsgetroffenen migranten doelgroep in de tweede handreiking graag met u. U kunt de handreiking hier downloaden.

 

Om het rijtje nog even compleet te maken: Al eerder publiceerden we de handreiking 'Passende Zorg'. In deze handreiking geeft Stichting Pelita, aan de hand van de 'lessons learned' in 75 jaar ondersteuning van haar doelgroep, aanbevelingen voor het optimaliseren van de zorgstructuur voor toekomstige groepen migrantenouderen met oorlogs- en geweldservaringen. 

U kunt de handreiking hier downloaden.

Dialoogtafel Cliëntondersteuning

Stichting Pelita organiseerde samen met In2Werelden een dialoogtafel in de gemeente Enschede om kennis uit te wisselen tussen Indische en Molukse mantelzorgers en medewerkers van de gemeente. Daarbij stond de vraag centraal welke zorgbehoeften er spelen bij Indische en Molukse ouderen en hoe cliëntondersteuning daar het beste op kan inspelen. 

 

Lees hier het verslag over deze dialoogtafel.

Yvonne Keuls in Pelita Nieuws

Yvonne Keuls, lid van ons Comité van Aanbeveling, prijkt niet alleen op de cover van onze laatste Pelita Nieuws van februari. Ze werd ook nog eens uitgebreid geïnterviewd in diezelfde editie. Over haar jeugd, haar moeder, Hella Haasse en over 75 jaar Pelita: 'Als je viert dat je 75 jaar bestaat -dat is geweldig, dat mag je vieren- maar dan moet je ook stilstaan bij wat je nu verder zou moeten doen. Het gesprek tussen de generaties heeft zin. Ik heb aan den lijve ondervonden wat het betekent als je dingen uitzoekt.' En daar ligt een taak voor Pelita: 'Help mensen in hun zoektocht, maar wijs ze ook op de mogelijkheid van psychische begeleiding.'

 

Lees hier het hele interview. Pelita Nieuws ontvangt u tweemaandelijks in uw brievenbus tegen een bijdrage van 25 euro.

Pelita Literaire Salon weer van start

Net zoals de Masoek Sadja's en de Indische Eettafels staat er ook weer een hele reeks Pelita Literaire Salons op het programma.

 

De eerstvolgende is op 27 maart a.s. Met Laura de Jong, auteur van ‘Gelderse huizen van aankomst' en Ineke van der Wal, auteur van ‘De tempel met de chrysanten’. Aanvang 13.00 uur in het OBG in Nijmegen.

 

Later in het jaar worden auteurs als Fransiska Kleijer, Lidy Nicolasen, Otto de Kat, Remco Raben, Adriaan van Dis en Dido Michielsen verwacht. Alle data van de literaire bijeenkomsten vindt u hier.

Kopi Kecil Krea: Ukelele spelen

Op 12 april kunt van 10.00 tot 12.00 uur weer in Museum Sophiahof terecht voor een nieuwe editie van Kopi Kecil Krea: Ukelele spelen! Ukelele hoort bij de Hawaiian Sound die in Indië populair was. Zelf proberen? De ukeleles liggen klaar om bespeeld te worden. U zult verbaasd staan van wat u aan het eind van deze workshop al kan spelen.

 

Kosten: € 3,-. Van 10.00 tot 12.00 uur. Adres: Sophialaan 10, Den Haag. Informatie en inschrijving: Cynthia Pietersen (KOO): cynthia@koo.nl, 06-1975 0309, of Stan Hoestlandt (Stichting Pelita): s.hoestlandt@pelita.nl, 06-1324 6181.

Pelita Theatermiddag

U bent van harte uitgenodigd voor onze Pelita Theatermiddag op zondag 29 mei in IJsselstein. Theatergroep OerSprong speelt dan 'Voor God en Vaderland', het tweede stuk dat Harriet Bergsma en Marion Gerverdinck op de planken brengen, geleid door hun Indische roots.

 

Het is 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Wat telt er dan nog in het leven van een KNIL-soldaat? Geïntrigeerd door deze vraag geeft de dochter van deze strijdende man zijn leven weer, in de hoop daarmee niet alleen zijn kern maar ook uw bestaan te raken. 

 

Meer informatie: Pelita Theatermiddag

Nederlands-Indische Woongemeenschap

Heeft u belangstelling om te wonen in een Nederlands-Indische woongemeenschap in Bergen op Zoom en bent u 55+? Dan is het wellicht aardig om dit initiatief in de gaten te houden van Babs Kemperman-Loen en Femke van Kaam-Kemperman. Zij willen binnen drie jaar een woonvorm realiseren met ongeveer 20-40 levensloopbestendige, zelfstandige huurappartementen. 

 

In mei is er een informatiebijeenkomst. Babs Kemperman-Loen is ook vrijwilliger voor Stichting Pelita en zal in de komende Pelita Nieuws meer vertellen over dit initiatief.

Stuur een email naar info@pelita.nl als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.