• Agenda
  • Agenda
  • Agenda
  • Agenda
  • Agenda
  • Agenda
  • Agenda

Agenda

LANDELIJKE NAOORLOGSE GENERATIEDAG OP 18 JUNI IN BRONBEEK

Stichting Pelita organiseert al sinds enige jaren bijeenkomsten voor de naoorlogse generatie. Het blijkt dat er veel behoefte is om elkaar op een laagdrempelige manier  te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en informatie te verkrijgen. Dit doen we door middel van het organiseren van bijeenkomsten met thema’s die relevant zijn voor deze doelgroep. 

Op zaterdag 18 juni 2022 organiseert Stichting Pelita een grote Landelijke Naoorlogse Generatiedag in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek in Arnhem. 

De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting, inspiratie en informatie. Zo is er een informatiemarkt, vertonen we een korte documentaire en worden er meerdere interactieve lezingen gehouden. Ook is er aandacht voor de hulpverlening ten behoeve van de naoorlogse generatie. Voor deze dag hebben de schrijvers Reggie Baay, Adriaan van Dis, Bram Latumahina, Dinah Marijanan en Demi van Hutten hun medewerking al toegezegd. Ook zijn te gast Frits Barend en zijn vrouw Marijke, beide komend uit de naoorlogse generatie. Hij heeft een joodse en zij een Indische achtergrond, met een eigen persoonlijke geschiedenis. 

De Landelijke Naoorlogse Generatiedag start met een ontvangst om 10.30 uur. Het programma begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 16.15 uur. 

Aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent om aan deze dag deel te nemen dan kunt u zich opgeven via de e-mail: info@pelita.nl

De toegangsprijs is € 15,- (inclusief lunch). U bent aangemeld na overmaking van het bedrag op het bankrekeningnummer van Stichting Pelita: NL05INGB0000515000, onder vermelding van Pelita Landelijke Naoorlogse Generatiedag.

Voor verdere informatie over de programmering van deze bijeenkomst kunt u op de website van Stichting Pelita terecht. 

Wanneer u nog andere vragen heeft kunt u contact opnemen met Anneke Ruff 

(06-83441619) of Ed Roso (06-28666198).

We hopen u op zaterdag 18 juni aanstaande te verwelkomen in Arnhem!


Bijeenkomsten Naoorlogse Generaties 2022

In het jubileumjaar 2022 (Pelita bestaat dan 75 jaar) zullen weer om de maand in Museum Sophiahof in Den Haag, de gebruikelijke naoorlogse generatiebijeenkomsten worden gehouden.

Dit zal zijn op zaterdag 24 september, 12 november en 17 december 2022.

Volledige programma's worden te zijner tijd bekendgemaakt op deze website en via onze social media.


PELITA THEATERMIDDAG 29 MEI 2022

U bent van harte uitgenodigd voor onze Pelita Theatermiddag op zondag 29 mei in IJsselstein. Theatergroep OerSprong speelt dan 'Voor God en Vaderland', het tweede stuk dat Harriet Bergsma en Marion Gerverdinck op de planken brengen, geleid door hun Indische roots. 

Het is 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Wat telt er dan nog in het leven van een KNIL-soldaat? Geïntrigeerd door deze vraag geeft de dochter van deze strijdende man zijn leven weer, in de hoop daarmee niet alleen zijn kern maar ook uw bestaan te raken. 

Meer informatie: Pelita Theatermiddag

Pelita TheaterMiddag is een bijeenkomst met alleen theatervoorstellingen. Deze bijeenkomst zal in “De Oase” te IJsselstein plaatsvinden. We laten diverse theatergroepen hun Indische verhaal vertellen. De Pelita TheaterMiddag wordt 1x per 6 maanden georganiseerd.

De Pelita Theater-Middag is gericht op de Naoorlogse generaties, waarbij we interactief de verhalen willen verbinden met de gasten en de theatermakers. We nodigen u graag uit om ná de voorstelling een korte “Meet&Greet” met de acteurs en Pelitamedewerkers te hebben. 


Bijeenkomsten INOG

Dé INOG, samenwerkingspartner van Stichting Pelita, organiseert iedere eerste zaterdag van de maand een bijeenkomst voor naoorlogse generaties. De aankondigingen zijn te vinden op hun Facebookaccount.

De bijeenkomsten worden georganiseerd in Maxima’s, Maximaplein 7, 3832 JS Leusden.

Voor meer informatie: 06-30645561 of inog.amersfoort@gmail.com.