• Vacatures
  • Vacatures
  • Vacatures
  • Vacatures
  • Vacatures
  • Vacatures

Vacatures

Directeur

Gezocht bij Stichting Pelita per 1 februari 2020 voor 36 uur per week 

Stichting Pelita is een landelijke organisatie die zich op het terrein van welzijn & zorg inzet voor hen die betrokkenen waren bij de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië en hun kinderen. Onze kerntaken zijn het opstellen van sociale rapportages in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, het bieden van collectieve en individuele dienstverlening aan de doelgroep en het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. In de uitvoering van de dienstverlening vervullen vrijwilligers een belangrijke rol.  

In het verlengde van onze reguliere taken vervullen wij een centrale en coördinerende rol in het landelijk programma "Contextgebonden Zorg" dat in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd en dat in combinatie met het landelijk project Cliëntondersteuning moet leiden tot optimalisering van de zorg aan Indische en Molukse ouderen. Momenteel worden er regionale projectplannen opgesteld waarin het opbouwen, verbinden en versterken van samenwerkingsnetwerken met formele en informele welzijn- en zorgaanbieders belangrijke onderdelen zijn. Stichting Pelita is partner van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. 

Met de Stichting 1940-1945, eveneens partner van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, wordt achter de voordeur integraal samengewerkt aan de diensten van de Stichting 1940-1945 ten behoeve van verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burgeroorlog-slachtoffers. 

Functie-informatie

Als directeur bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering waaronder de kwaliteit van de dienstverlening, financiën, het sociaal en P&O beleid en de ontwikkeling van de organisatie. U bewaakt de missie van de organisatie, de uitvoering van de inhoudelijke speerpunten en u bent verantwoordelijk voor de naamsbekendheid en uitstraling naar buiten toe. Vanuit een duidelijke visie wordt het strategisch en tactisch beleid van Stichting Pelita verder ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd. U representeert Stichting Pelita bij andere organisaties waarmee samengewerkt wordt in de (landelijke) keten en u bouwt het netwerk verder uit.  

Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn het verbinden en versterken van samenwerkingsverbanden, het verankeren en uitdragen van de expertrol van Pelita op het gebied van contextgebonden en cultuursensitieve zorg aan de doelgroepen en het versterken van (burger)initiatieven gericht op welzijn & zorg van en voor de doelgroepen. Als directeur van Stichting Pelita legt u verantwoording af aan de raad van bestuur. De organisatie werkt landelijk. De centrale organisatie is gevestigd in Diemen.  

Functie-eisen 

U beschikt over academisch werk- en denkniveau met aantoonbare kennis van en ervaring op het brede terrein van welzijn & zorg. U heeft meerjarige ervaring als directeur en aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering. U bent een transparante, stevige, flexibele gesprekspartner, waarbij u op basis van inhoud en met natuurlijk overwicht en onderhandelingsvaardigheden overtuigt. U geeft heldere kaders aan. U bent een echte ‘people’ manager. Tevens bent u sparringpartner van de raad van bestuur. Als persoon bezit u een combinatie van slagkracht en aandacht voor het proces. U bent ondernemend, gericht op innovatie en organisatiesensitief en behoudt het overzicht in een dynamische organisatie. Professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol zijn kernkwaliteiten die wij graag terugzien in onze medewerkers. 

Arbeidsvoorwaarden 

De aanstelling is voor de duur van een jaar, met intentie tot verlening bij goed functioneren.

Salariëring vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur en is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring; de functie is ingedeeld in FWG 70. 

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ. 

Procedure en Inlichtingen

We zoeken iemand die zowel door inhoudelijke kennis als competenties van toegevoegde waarde is voor onze organisatie. Bent u op zoek naar een uitdagende baan bij een dynamische organisatie en herkent u zich in de vacaturetekst, dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet. 

De eerste sollicitatiegesprekken worden gehouden in de eerste helft van december 2019. 

De selectierondes staan als volgt gepland: 


De 1e rondes (kennismaking) vinden plaats op:

* maandag 2 december a.s. (10.00 - 14.00 uur)

* dinsdag 3 december a.s. (10.00 - 12.00 uur)


De 2e rondes (bestaande uit 2 sessies) vinden plaats op:

* dinsdag 10 december a.s. (14.00 - 17.00 uur)

* donderdag 12 december a.s. (10.00 - 15.00 uur)


De 3e rondes (kennismaking) vinden plaats op:

* maandag 16 december a.s. (10.00 - 17.00 uur)

* woensdag 18 december a.s. (10.00 - 16.00 uur)

 

De 4e ronde (afronding) vindt plaats op:

* donderdag 19 december a.s. (10.00 - 12.00 uur)

 

Voor meer informatie over de functie kunt u mailen naar Petra Ruijter-Roos, manager P&O: p.ruijterroos@arq.org

Heeft u interesse in deze functie en voldoet u aan de gestelde eisen? Reageer dan vóór 20 november 2019 via de knop “Solliciteer” bij deze vacature op de website werkenbij.arq.org. Naast een CV ontvangen wij graag een motivatie waarom u bij onze organisatie wilt werken.

Sollicitaties die via de e-mail binnen komen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.