• Vacature
 • Vacature
 • Vacature
  AL ONZE BIJEENKOMSTEN TOT 1 SEPTEMBER AFGELAST!
 • Vacature
 • Vacature
  TOT 1 SEPTEMBER GEEN HUISBEZOEK MAAR TELEFONISCHE DIENSTVERLENING!
 • Vacature
 • Vacature
 • Vacature
  (AANVULLENDE) AANVRAGEN OORLOGSWETTEN ZIJN NOG MOGELIJK, MAAR TELEFONISCH!
 • Vacature
 • Vacature
  AL ONZE BIJEENKOMSTEN TOT 1 SEPTEMBER AFGELAST!

Vacature

Programma Manager

Stichting Pelita is een landelijke doelgroep expert organisatie die zich inzet voor Indische en Molukse oorlogsbetrokkenen.  Onze kerntaken  zijn de opstelling  van sociale rapportages in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen,  de sociale dienstverlening aan de doelgroepen en de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. In het verlengde hiervan voeren we de regie op het landelijk programma Contextgebonden Zorg dat in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd met als centrale doelstelling de ontwikkeling van een duurzame keten van zorg & dienstverlening waarbinnen samenwerkende partners een passend aanbod aan de doelgroepen realiseren. Uitgangspunt is dat relevante kennis van ervaringen, achtergrond en cultuur bijdraagt aan een optimale aansluiting tussen de vraag van en het aanbod aan Indische en Molukse ouderen.

Het betreft hier een landelijke functie met Diemen als standplaats. Van de medewerker kan  ook in weekenden inzet worden gevraagd.

Voor het programma Contextgebonden Zorg zoekt Stichting Pelita per direct  een 

Programma manager (voor 36  uur per week)                                                                                                                                                                

Algemeen                                                                                                   

Als programmamanager word je ingezet om integraal sturing te geven aan het programma Contextgebonden zorg, met de onderdelen Netwerkontwikkeling, Kennis & Kunde en Cliëntondersteuning. Je houdt overzicht over de totale uitvoering en bewaakt dat activiteiten en producten in lijn zijn met de centrale doelstelling van het programma. Je rapporteert en legt verantwoording af aan de directie.

Functie informatie

 • Je stuurt de uitvoering van het meerjarig programma Contextgebonden Zorg aan.
 • Je verbindt de ambities met de benodigde personele capaciteit en prioritering.
 • Je stuurt de projectmedewerkers aan en draagt zorg voor een betrokken en goed geïnformeerd team.
 • Je stelt projectplannen, jaarplannen en kwartaalrapportages op.
 • Je bewaakt het budget, de planning en de voortgang van projecten.
 • Je anticipeert op nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein & de langdurige zorg en op de strategische implicaties hiervan voor de doorontwikkeling van het programma.
 • Je bent alert op risico's, knelpunten, belemmeringen  en neemt tijdig maatregelen.
 • Je draagt zorg voor afstemming en verbinding tussen de onderdelen van het programma en tussen het programma en de kerntaken binnen de Pelita sociale dienstverlening. Je werkt hierin nauw samen met de lijnmanager dienstverlening.
 • Je versterkt proactief het netwerk van  relevante personen en organisaties

Functievereisten

 • Je hebt een afgeronde HBO / Academische opleiding.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het succesvol en integraal aansturen van projecten/programma’s  en professionals.
 • Je bent sterk in het uitzetten van processen die leiden tot integrale resultaten van de programma onderdelen.
 • Je bent in staat  doelen en prioriteiten te bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen aan te geven om deze te bereiken.
 • Je bent in staat inhoudelijk en procesmatig mee te denken over de relevante onderwerpen binnen het sociaal domein en de ouderenzorg.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en onderhouden van netwerken.
 • Je bent resultaatgericht, doortastend en besluitvaardig.
 • Je schakelt gemakkelijk tussen beleid, strategie en uitvoering.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent een inspirerende verbinder en bruggenbouwer.
 • Je weet medewerkers te motiveren, enthousiast te maken en biedt ze ondersteuning in hun werk.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en kennis van de psychosociale gevolgen van oorlog en gedwongen migratie, dan wel ben in staat je die kennis snel eigen te maken. Ervaring met het werken t.b.v. Indische en Molukse doelgroep is een pre.

Stichting Pelita hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als kernkwaliteiten voor alle medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

 • De aanstelling is voor de duur van een jaar. Na een jaar worden de resultaten geëvalueerd en afhankelijk van de resultaten wordt een besluit genomen over een verlenging.
 • De salariëring vindt plaats volgens de FWG salarisstructuur; de functie is ingedeeld in functiegroep FWG 60.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden – waaronder eindejaarsuitkering– zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie bij een kleine dynamische organisatie en herken jij je in de vacaturetekst, dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet voor dinsdag 10 maart 2020. Reageren kan via de knop Solliciteer. Naast een CV ontvangen wij graag een motivatie waarom je bij Stichting Pelita in deze functie wilt werken.

Sollicitaties die via de e-mail binnenkomen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Heb je nog vragen? Mail of bel Petra Beurskens, respectievelijk via p.beurskens@pelita.nl en 06 - 171 13 381

Zie hier de printversie.