• Spreekuren
  • Spreekuren
  • Spreekuren
  • Spreekuren
  • Spreekuren
  • Spreekuren

Spreekuren

ALLE GEWONE SPREEKUREN WEGENS CORONA TIJDELIJK STOPGEZET, MAAK GEBRUIK VAN ONZE TELEFONISCHE SPREEKUREN!

(ZIE DE MEDEDELING AAN ONZE CLIENTEN, ONDERAAN)

  

U kunt op onze spreekuren van de Regionale Steunpunten terecht voor bijvoorbeeld vragen over de Wuv, Wubo, Wiv en AOR evenals voor vragen over wonen en maatschappelijk werk. Wel dient u van te voren telefonisch een afspraak te maken, alhoewel Steunpunt Nijmegen ook een inloopspreekuur kent.

Deze Regionale Steunpunten zijn:

  

Steunpunt Pelita Diemen

Centraal Bureau Stichting Pelita, Nienoord 13, Diemen, tel. 088-3305111

Voor spreekuur op afspraak belt u met 088-3305111.

 

Steunpunt Pelita Eindhoven

p/a Buitenzorg voor Welzijn, Hermelijnstraat 1, 5622 AT  Eindhoven

Bel voor een afspraak met Kees Schepel, tel. 06-13521570, of met Sylvia Huisman, tel. 06-13517056.

 

Steunpunt Pelita Nijmegen
Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, Nijmegen tel: 06 13523093.

Iedere vrijdagochtend van 10.00 - 11.00 uur een voor iedereen toegankelijk inloopspreekuur of volgens telefonische afspraak op donderdagmiddag.

 

Spreekuur Regio Den Haag
Op dinsdag houdt Ed Roso spreekuur, na telefonische afspraak. U kunt hem spreken over zorgadvies voor de WMO/PGB, de wetten voor oorlogsgetroffenen (WUV/WUBO), intake maatschappelijk werk en huisvesting.
Voor een afspraak belt u 06-13521479 of 06-28666198. Het spreekuuradres is in Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag.

 

 


MEDEDELING T.B.V. CLIËNTEN STICHTING PELITA

De Corona-crisis houdt het land in zijn greep. We volgen dan ook als stichting Pelita de actuele richtlijnen van het RIVM en de verschillende overheden.

We gaan er vanuit dat ook u die richtlijnen volgt en hopen dat u in goede conditie bent alsmede uw dierbaren.

Als gevolg van de crisis gaan tot nader order al onze bijeenkomsten niet door (in ieder geval tot 1 november niet) en vinden er geen huisbezoeken meer plaats op de wijze zoals u die van ons gewend bent. Al onze spreekuren op locatie zijn tijdelijk stopgezet. 

Om toch zoveel mogelijk met u in contact te blijven, staan onze beroepskrachten (regiocoördinatoren) telefonisch voor u klaar. Dit doen ze per regio. Daarnaast zorgen wij er uiteraard ook voor dat ons algemene nummer 088 - 330 51 11 voor u bereikbaar blijft!

Onderstaand treft u een overzicht van de namen en contactgegevens aan per regio, die u alle werkdagen tijdens werktijd kunt bellen:

 

Theo Boiten (Noord) 06-13521353

Monique Coers (Noord-Holland) 06-30761180

Stefanie Hehalatu (Limburg) 06-30994306

Sylvia Hiert (Midden) 06-10991336

Stan Hoestlandt (West) 06-13246181

Sylvia Huisman (Eindhoven-Den Bosch) 06-13517056

Peter van Riel (Gelderland) 06-13523093

Kees Schepel (Zeeland-N.Brabant) 06-13521570

Josselien Verhoeve (Overijssel) 06-26949275

Nynke van Zwol (Amsterdam e.o.) 06-47839666

Voorts is Ed Roso, ter vervanging van zijn spreekuur in de Sophiahof (Den Haag), bereikbaar via 06-13521479 of 06-28666198.

Bel voor specifieke vragen over de oorlogswetten als Wuv, Wubo of AOR naar Rene van Dijk op 06-13253538.

  

We hopen dat we u zoveel als mogelijk van dienst kunnen zijn door in ieder geval telefonisch bereikbaar te zijn voor uw vragen.

Tot zover voor nu.

Hartelijke groet,

Rocky Tuhuteru

Directeur