• Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen
  • Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen

Aanvraagbegeleiding wetten oorlogsgetroffenen


OOK IN DEZE TIJDEN VAN CORONA KUNT U NOG AANSPRAAK MAKEN OP DE WUV, WUBO  EN AOR. DE RAPPORTAGES VINDEN IN EERSTE INSTANTIE TELEFONISCH PLAATS.

 

Bel voor specifieke vragen over de Wuv, Wubo en AOR naar Rene van Dijk op 06-13253538.


Pelita geeft informatie en advies over de wetten voor oorlogsgetroffenen Wuv, Wubo en Wiv evenals over de regeling AOR. 

Indien u gezondheidsklachten hebt gekregen ten gevolge van uw oorlogsverleden en dit oorlogsverleden door getuigen of bronnen kan worden bevestigd, heeft een aanvraag zin. Een van onze rapporteurs komt dan bij u langs om een sociaal rapport op te stellen. Aan de hand van dit sociaal rapport beslist de Sociale Verzekeringsbank (SVB) na historisch en medisch onderzoek of u voor één (of een combinatie) van deze wetten in aanmerking komt en hierdoor van een eventuele uitkering of bijzondere voorziening kunt genieten.

In het submenu, dat u rechts op uw scherm ziet, vindt u een korte uitleg over en verwijzing naar de:

* Wuv   (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers)

* Wubo (Wet Uitkeringen Burger-oorlogsgetroffenen)

* Wiv    (Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet)

* AOR   (Algemene Oorlogsongevallenregeling)

Tevens vindt u in het submenu een voorbeeld hoe u zich voor een eerste aanvraag tot de SVB kunt wenden.

Indien u reeds voor een van deze wetten bent erkend en graag in aanmerking wilt komen voor een Bijzondere Voorziening zoals huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woning, vindt u ook een voorbeeld. Let wel, dat de SVB niet tegemoet komt in reeds aangeschafte voorzieningen. Met andere woorden: wacht eerst op toestemming van de SVB alvorens de gewenste voorziening aan te schaffen!