• Spreekuren
    Contact
  • Spreekuren
    Ondersteuning
  • Spreekuren
    Aandacht

Spreekuren

U kunt op onze spreekuren van de Regionale Steunpunten terecht voor bijvoorbeeld vragen over de Wuv, Wubo, Wiv en AOR evenals voor vragen over wonen en maatschappelijk werk. Wel dient u van te voren telefonisch een afspraak te maken, alhoewel Steunpunt Nijmegen ook een inloopspreekuur kent.

Deze Regionale Steunpunten zijn:


Steunpunt Pelita Diemen
Centraal Bureau Stichting Pelita, Nienoord 13, Diemen, tel. 088-3305111
Voor spreekuur op afspraak belt u met 088-3305111.

Steunpunt Pelita Eindhoven
Buurthuis "De Rondweg", Camphuijsenstraat 1
tel.: 040-2463816
Om een afspraak te maken kunt u bellen met Kees Schepel, tel. 06-13521570, of met Sylvia Huisman, tel. 06-13517056.

Steunpunt Pelita Nijmegen
Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, Nijmegen tel: 06 13523093. Iedere vrijdagochtend van 10.00 - 11.00 uur een voor iedereen toegankelijk inloopspreekuur of volgens telefonische afspraak op donderdagmiddag.

Spreekuur Regio Den Haag
Op dinsdag houdt Ed Roso spreekuur, na telefonische afspraak. U kunt hem spreken over zorgadvies voor de WMO/PGB, de wetten voor oorlogsgetroffenen (WUV/WUBO), intake maatschappelijk werk en huisvesting.
Voor een afspraak belt u 06-13521479. Het spreekuur-adres is in Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag.