• Kennis & Kunde
  • Kennis & Kunde
  • Kennis & Kunde
  • Kennis & Kunde
  • Kennis & Kunde
  • Kennis & Kunde
  • Kennis & Kunde

Kennis & Kunde

 

Pelita  heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd in het begeleiden van Indische en Molukse  oorlogsgetroffenen en hun nazaten. De hulpverlening werd zo gaandeweg cultuursensitief en contextgebonden van aard. Bij hulpvragen is dit onze invalshoek. 

 

Gezien de grote diversiteit van de doelgroep gaan we  hierbij uit van onze casussen en profielen, aan de hand waarvan we een adequaat beeld kunnen vormen van de specifieke achtergrond van cliënten. 

Ook ons kennisnetwerk en scholingsproject  voor  zorginstellingen en vrijwilligers,  Djalan Pienter,  is hierop gebaseerd. Dit doen we in samenwerking met woonzorgcentrum Raffy.