Vrijwilligersraad geïnstalleerd

Onlangs deden wij een oproep aan gegadigden om zitting te nemen in een op te richten Vrijwilligersraad. Dit leidde tot veel reacties en uit de kandidaten is een nieuwe Vrijwilligersraad samengesteld, die inmiddels ook geïnstalleerd is.

De Vrijwilligersraad neemt zich voor kritisch en constructief mee te denken over de voorgenomen uitbreiding van het vrijwilligerswerk, de versteviging van de structuur en de kwaliteit ervan, en de belangen van de vrijwilligers zo goed mogelijk te behartigen en te bewaken. Tijdens de volgende landelijke Vrijwilligersdag van Pelita, op 9 april 2016 in Bronbeek Arnhem, zal de Raad zich nader presenteren en zijn toekomstplannen ontvouwen.

Voor de individuele samenstelling van de Vrijwilligersraad klik >>hier.

De Vrijwilligersraad van Stichting Pelita