Uitkeringsregeling Backpay

Het Ministerie van VWS is met het Indisch Platform tot overeenstemming gekomen over de uitkeringsregeling voor de Backpay. Een belangrijke voorwaarde was en blijft dat de aspirant-rechthebbende in leven was op 15 augustus 2015. Nabestaanden van vóór die datum overledenen komen niet voor de regeling in aanmerking.

Bekijk de Uitkeringsregeling.

Op de website van het Ministerie van VWS is een toelichting op de regeling en de begeleidende brief aan de Tweede Kamer te vinden.