Hoogleraar Molukse migratie en cultuur

Het bestuur van het Moluks Historis Museum heeft bekend gemaakt dat Dr. Fridus Steijlen namens het Moluks Historisch Museum voor de duur van vijf jaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur in Comparatief Perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Per 1 september 2017 zal professor Steijlen, tevens senioronderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden, zijn leeropdracht bij de VU beginnen.


Prof.dr. Fridus Steijlen